Věhlasné poválečné cestovatele, duo Hanzelka a Zikmund jsme si připomněli v souvislosti s životním jubileem Ing. Miroslava Zikmunda – 95 let. Mnozí si pamatujeme nadšení národa, když se v  roce 1947 loučili před cestou autem Tatra 87 do Afriky. Po cestovateli MUDr. Emilu Holubovi (navštívil Afriku v  roce 1872), a méně známých cestovatelích v první polovině 20. století (cestujících vozy Škoda), se objevily dvě jména: Hanzelka a Zikmund.
Odvážní mladí lidé probudili v tehdejším Československu touhu po poznávání zemí Evropy a zvlášť zemí na jiných kontinentech. V poválečné době se na světě ještě nacházely oblasti neprobádané, negramotné a zaostalé, o kterých jsme neměli žádné informace. Pamatujeme velký zájem o filmové žurnály a čtení reportáží v rozhlase. Prostě Hanzelka a Zikmund byli v poválečné době hitem.

Více o těchto osobnostech nám řekl Ing. Šipoš.

Ing. Miroslav Zikmund
Narodil se 14. února 1919 v Plzni. Po maturitě začal studovat Vysokou obchodní školu. Protože na začátku druhé světové války byly uzavřeny české vysoké školy, mohl studium dokončit až v roce 1946. Na škole studoval s Jiřím Hanzelkou, který byl jeho pozdějším partnerem na cestách i spoluautorem jejich knih.
V letech 1947 – 1950 podnikl spolu s J. Hanzelkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou tuto výpravu absolvovali společně vozem Tatra 87. Z této cesty bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží, udělali velké množství fotografií a natočili mnoho filmového materiálu.
V letech 1959 – 1964 podnikli ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805 cestu do Asie a Oceánie. Také na této cestě shromáždili velké množství dokumentárního materiálu.
V roce 1968 se Ing. Miroslav Zikmund postavil na stranu tzv. „reformních komunistů“, proto mu bylo od roku 1969 znemožněno dále publikovat a účastnit se veřejného života.

Ing. Jiří Hanzelka
Narodil se 24. prosince 1920 u Štramberka. Ve věku tří let se s rodiči přestěhoval do Kopřivnice, kde jeho otec pracoval v automobilce Tatra. V letech 1925 až 1930 bydleli v Bratislavě, poté se přestěhovali do Prahy. Tady v roce 1946 dokončil, spolu s M. Zikmundem, Vysokou obchodní školu. Od roku 1947 byli spolu cestovali. Jako člen KSČ stál i on v roce 1968  na straně tzv. „reformních komunistů“, účastnil se aktivně protestních akcí na podporu Pražského jara a stal se jedním ze symbolů tohoto protestu. Proto bylo také jemu v roce 1969 znemožněno dál publikovat a účastnit se veřejného života. Po dlouhou dobu nesměl J. Hanzelka dostat ani oficiální zaměstnání, tím spíše, že podepsal Chartu 77. První zaměstnání dostal až roku 1983, kdy začal pracovat jako sadař v podniku v pražské Seminářské zahradě. Zemřel 15. února 2003 v Praze.

Ing. Jiří Hanzelka a Ing. Miroslav Zikmund napsali společně 16 knih, týkajících se výhradně jejich cest:
Afrika snů a skutečností, 1952
Tam za řekou je Argentina, 1956
Přes Kordillery, 1957
Za lovci lebek, 1958
Mezi dvěma oceány, 1959
Obrácený půlměsíc, 1961
Tisíc a dvě noci, 1967
Světadíl pod Himalájem, 1969
Zvláštní zpráva č. 4, byla napsaná v r. 1964 na základě předchozí cesty po SSSR na přímý podnět L. I. Brežněva, kopii dostali českoslovenští straničtí a vládní představitelé. Vzhledem k obsahu, pojednávala o sovětském hospodářství, byla prohlášena za přísně tajnou a uveřejněna až v r. 1990.
Cejlon, ráj bez andělů, 197, 1991
Sumatra, naděje bez obrysů, 1976
Život snů a skutečnosti, 1997
Afrika kolem Tatry, 2000
Velké vody Iguazú, 1955, 2000
Přemožení pouště, 1954, 2002
S československou vlajkou na Kilimandžáro, 1953,
2006 – souhrn novinových článků a reportáží

Filmy:
Afrika I., Afrika II., Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na světě ráj. Kromě těchto celovečerních filmů natočili 147 dokumentárních, krátkometrážních či televizních filmů.
Pan Šipoš nám také přečetl zajímavé úryvky z cestovních deníků, připomněl údaje o cestách a zdokumentované skutečnosti z cestování. Nechyběla ani četba ukázek z knihy Obrácený půlměsíc.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiCestovatelé Hanzelka a Zikmund