Aktivně na veřejnosti vystupující Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET), udělovala letos již potřetí čestné ocenění Český patriot. Cena je udělována za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky.
Jednou ze tří letos oceněných osobností byla i zakladatelka a šéfredaktorka Českého dialogu, paní Eva Střížovská.
Cenu spolu s dalšími převzala dne 12. listopadu na slavnostním večeru, který ANLET uspořádal v kongresovém sále hotelu DUO v Praze.
Cenu Český patriot získali v roce 2008 mj. známý historik Jaroslav Čvančara, vloni PHDr. Olga Bezděková, bojovnice za spravedlnost na mnoha frontách. V letošním roce získal nejvyšší počet hlasů veřejnosti plk. v.v. PhDr. Petr Majer, zpracovávající téma válečných veteránů obou světových válek. Oceněn byl i plk. Ing. Jan Horal, veterán ze západní fronty, který se po roce 1990 vrátil z exilu do ČR, úspěšně zde podniká a přitom podporuje řadu vlasteneckých aktivit, včetně Českého dialogu. Několik dalších osobností převzalo čestné členství ANLET.
Cena Český patriot byla udělena i Evě Střížovské, zakladatelce a šéfredaktorce jediného časopisu v ČR, který se zabývá kontakty s krajany a po celou dobu své existence vychází jako nezávislý. Navíc letos již ve svém 20., tedy jubilejním roce. Eva Střížovská zároveň vede občanské sdružení Mezinárodní český klub. Klub umožňuje osobní setkávání a spolupráci nás doma s osobnostmi z řad krajanů, které se zapojují do nejrůznějších aktivit ve prospěch České republiky v zahraničí i v ČR. Klub tak činí prostředníctvím řady kulturně-společenských a vzdělávacích akcí.
Během večera Evě Střížovské gratulovalo mnoho zúčastněných, kteří ocenili její obětavou a nezištnou práci. Český dialog přes nemalé ekonomické obtíže řídí již 20 let. Díky časopisu i díky činnosti klubu vznikly snad stovky nových přátelství, vzešlo mnoho nových impulzů ke spolupráci. Časopis i klub umožňují nám doma rozšířit si obzory daleko za hranice republiky. Večer měl úžasnou atmosféru díky dobré režii organizátorů z ANLET a především dík paní Jindřišce Svitákové, moderátorce večera a zároveň šéfredaktorce zajímavého časopisu Kaleidoskop, který asociace vydává, a s nímž Český dialog chce navázat spolupráci.
Za redakci Českého dialogu děkuji všem, kteří jste Evě Střížovské poslali svůj hlas.
Ji i celou naši malou redakci jste tak podpořili v další práci. Budeme rádi, když tuto informaci zveřejníte či předáte dále. Pro jakékoli další dotazy a informace jsme k dispozici.

Martina Fialková, Mezinárodní český klub Praha

AktuálněEva Střížovská je Český patriot 2010