Český spolek v Košicích připravuje už 3. ročník
soutěžní výstavy amatérských fotografií
členů regionálních českých spolků na Slovensku.
Obracíme se proto touto formou
na všechny členy regionálních spolků, zejména mimokošických,
aby přispěli k této výstavě snímkami,
zhotovenými na akcích spolků v roce 2011.

Účastnit se výstavy je velmi jednoduché.
Stačí e-mailem na adresu Českého spolku v Košicích
ve formátu JPG zaslat fotografie s uvedením následujících údajů:
* autor snímku
* název fotografie
* název akce (činnosti) českého spolku v roce 2011, na které byl záběr pořízen
* místo  a datum záběru
* zařazení do soutěžní kategorie:
** A – aktivity/činnost ČS
** B – poezie ve fotografii
** C – humor ve fotografii

Každé fotografii, vybrané na výstavu uhradíme 1 € a ty nejlepší fotografie v každé kategorii, které vybere odborná porota, budou oceněny věcnými cenami.

Nečekjte na poslední chvíli! Fotografie už můžete zasílat.

Jiří Gregorek, garant projektu

Obrázek od Phumiphat Danamornphaisan z Pixabay

Ze života spolkuFotosoutěž – výzva!