V květnu a v září 2019 bychom chtěli v rámci projektu Slovo domova dohnat ještě náš dluh z roku 2018 – výročí vzniku 1. ČSR. Jde o zopakování si vědomostí o českém historiku Aloisi Jiráskovi. Plánujeme zájezdy po stopách jeho románu Bratrstvo. V této souvislosti však nemůžeme opominout Jiráskova předchůdce, historika žijícího ještě v 19. století – Františka Palackého.
O tomto schopném, nadaném a znalém člověku vyprávěla Miluše Babjáková. Mimo jiné byl také estetikem, badatelem, vychovatelem, archivářem. Ani se nechce věřit, že tím vším se může stát člověk během jednoho života (nar. 1798 v Hodslavicích na Moravě v rodině učitele, zemřel 1876 v Praze). Díky náhodě, že si hrabě Šternberk najal tohoto vzdělaného člověka, aby sestavil rodokmen jeho široké hraběcí rodiny, Palacký vytvořil své stěžejní dílo Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. Palackého práce u hraběte dopadla na výbornou, zpracování rodokmenů si objednali další šlechticové – Černínové, Kinští, Clam-Martinicové. Palacký se tak dostával do kontaktu s prastarými kronikami a rukopisy, aniž by předtím tušil, kolik spisů z dávných dob se zachovalo. Před Palackým se tak objevila příležitost pustit se na pole neorané. Do té doby ucelenou českou historii nikdo nesepsal. Dal se do práce, která trvala neuvěřitelných 40 let. Studoval v archivech v Čechách, ale i v archivech celé Evropy.
A proč na začátku vzpomínám ve spojitosti s osobností Palackého spisovatele Aloise Jiráska? Proto, že Palackého „Dějiny“ se staly spolehlivým vodítkem historií českého národa pro další historiky. Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě vycházely česky i německy.
1. díl obsahuje dějiny do roku 1125, 2. díl roky 1125 – 1403, 3. díl roky 1403 – 1439, 4. díl roky 1439 – 1471 a 5. díl roky 1471 – 1526.
Po Palackém přišli další velké osobnosti, které určovaly směrování české vzdělanosti. Avšak Palacký by nikdy neměl být opomíjen. Jako jeden z předních obrozenců ukázal směr dalším, kteří přišli po něm. Svým nezpochybnitelným vzděláním, znalostmi a vědeckou prací vzal vítr z plachet těm, kdo češství a slovanství dávali na druhou kolej.
Víte, že:
*Byl nezpochybnitelná morální autorita a je nazýván „Otcem vlasti“?
*Měl vůdčí postavení mezi poslanci Českého zemského sněmu. V roce 1865 sepsal pojednání Idea státu rakouského obsahující známou větu „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“
*Jeho pohřbu se zúčastnilo přibližně 50 tisíc lidí. Celá Praha byla slavnostně vyzdobena. Byla mu sejmuta posmrtná maska a zhotoven odlitek jeho ruky. Při pitvě mu byl vyňat mozek a nyní se nachází v Národním muzeu.
*Sochy a pomníky jsou na Palackého náměstí v Praze, v Brně, v rodných Hodslavicích.
*Jméno Palacký je umístěno pod okny Národního muzea v Praze spolu s dalšími dvaasedmdesáti jmény české historie.
*Jeho portrét je na české tisícikorunové bankovce vydané v roce 1993, na stříbrné minci z roku 1998 a poštovní známce.

Palacký by si jistě zasloužil mnohem delší pojednání, ale věřím, že základní vědomosti jste si osvěžili a něco nového jste se dozvěděli.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiFrantišek Palacký – historik, politik a spisovatel