Volba na Gustava Mahlera padla proto, že přednášky o hudebních skladatelích se těší stále větší oblibě. Trochu jsme se obávali návštěvnosti, tento hudební skladatel byl v minulosti u nás méně hraný a opomíjený, ale to byl asi právě důvod poměrně velké návštěvy.
Pan Mgr. Ježo jako hudebník měl své vyprávění zaměřené na pochopení stylu hudby skladatele, ale také na poslech ukázek z jednotlivých symfonií a písní. Ukázky byly z koncertů pod vedením známých dirigentů. Jednu Mahlerovou píseň jsme dokonce viděli ze záznamu zpívanou známou mezzosopranistkou Magdalenou Koženou.
Gustav Mahler se narodil v roce 1860 v Kališti. Maturoval na gymnáziu v Jihlavě a zároveň ukončil konzervatoř ve Vídni. Tím vlastně začalo jeho působení na divadelních a koncertních scénách v Evropě , Praze, Olomouci, Budapešti,Hamburku, Mnichově a jinde. Byl řiditelem Dvorní opery ve Vídní, řiditelem Metropolitní opery v New Yorku. Složil devět symfonií a písně.
18.5.2011 tomu bude 100 let kdy zemřel ve Vídni. Proto právě letos se tomuto hudebnímu skladatelovi věnuje velká pozornost na hudebních scénách Evropy.
Mahlerovo dílo jedni odsouvali na okraj, jiní přeceňovali. Strauss a Mahler byli současní umělci, vzájemně se respektovali. Při poslechu Mahlerových symfonií najdeme něco z Wagnera, Beethovena, Bruknera, ale i Dvořáka. Symfonie jsou časově náročné a typicky různorodé. Skladatel měl nevšední dar a schopnost „poetizovat“ hudbu, a to pro něho znamenalo více než kompoziční disciplína.
Za přednášku a strhující ukázky z díla slavného skladatele jsme poděkovali panu Ježovi.

 

Text a foto: Miluše Babjáková

Klubové akceGustav Mahler