Český spolek v Košicích kromě jednotlivých kulturních a společenských akcí už od svého vzniku provozuje také společenský klub – klubovou činnost.

Společenský klub vedou členky výboru Českého spolku v Košicích, navštěvují jej členové ČS, ale také zájemci o nabízené akce a besedy. Setkání klubu pořádáme každý čtvrtek kromě školních prázdnin v 15 hodin v klubové místnosti ČS na Hlavní ul č. 70 v Košicích.
Společenský klub pracuje podle ročního plánu, který je sestavován na základě požadavků členů Spolku. Kromě konkrétních akcí z ročního plánu pořádáme v ostatní čtvrtky posezení nebo se promítá video respektive vedou se debaty na aktuální témata ze života Čechů na Slovensku.

Český spolek v Košicích má bohatou knihovnu české literatury od klasiky až po současnou literaturu. Knihy si může za symbolický poplatek vypůjčit každý registrovaná zájemce.

V roce 2009 se na práci společenského klubu podílí Veřejná knihovna Jána Bocatia v Košicích

Přehled aktivit v roce 2009 (V závorce uvádíme předpokládaný termín, ve kterém se akce uskuteční. Zájemce upozorňujeme, aby průběžně sledovali pozvánky na jednotlivé akce!)

Česká literatura:

 • Povídání o Šumavě – čtení z knih K. Klostermanna, J. Pejšu. (22. 1.)
 • Hudebně literární odpoledne (29. 1.)
 • Básník a prozaik Antonín Sova – 145. výročí narození (26. 2.)
 • Poetická tvorba A. Žežulové a V. Tichého s klavírním doprovodem (5. 3.)
 • Vzpomínka na K. Kryla – básnika a písničkáře – 65. výročí narození (16. 4.)
 • 80. výročí úmrtí spisovatele J. Karafiáta – ukážky z knihy „ Broučci“. (23. 4.)
 • Spisovatel Š. Marai a Košice- 20 let od úmrtí (přehled prózy vydané v češtině) (10. 9.)
 • J. Trnka – procházka dílem u videa a čtení (3. 12.)
 • Vánoce v české literatuře – pásmo poezie, prózy a hudby (10. 12.)

Česká lidová a klasická hudba

 • Zpíváme české písničky o jaru s harmonikářem p. Šipošom (5. 2.)
 • Hudební odpoledne při poslechu děl B. Smetany a A. Dvořáka (7. 5.)
 • K. Hašler, písničkář, herec – povídání o životě a tvorbě (15. 10.)

Vzdelávací pořady (historie, zdraví a jiné)

 • Výročí prohlášení J. Nepomuckého za svatého. Vzpomínka u kapličky v Košicích, jemu zasvěcené a udržované Českým spolkem v Košicích (19. 3.)
 • Vzpomínky na povojnové roky v českém pohraničí – beseda (14. 5.)
 • Promítání videa „Šumná města“ (11. 6.)
 • Po stopách Čechů v Košicích s p. Kolcunom (25. 6.)
 • Tomáš Baťa – přednáška (24. 9.)
 • Výročí úmrtí J. Opletala, uzavření českých vysokých škol – přednáška (5. 1.)
 • Pečujeme o své zdraví – přednáška odborného lékaře – ortopeda (19. 2.)
 • Pečujeme o své zdraví – přednáška odborného lékaře – kardiologa (28. 5.)
 • Podíl českých lékařů při ochraně zdraví na východním Slovensku – přednáška (22. 10.)
 • Zahradníkův rok – přednáška p. Gregorka – rady pro práci v zahradě (26. 3.)
 • Prezentace úrody z vlastní zahrádky (8. 10.)

Lidová tvořivost a tradice

 • Pečení tradičního českého velikonočního cukroví – prezentace pro veřejnost (2. 4.)
 • Pečení českého vánočního vizovického cukroví (19. 11.)

V průběhu roku od dubna do září 2009 připravujeme kulturně – společenské akce:

 • J. Brokoff, sochař – návštěva jeho rodiska ve Spišské Sobotě
 • J. A. Komenský – návštěva jeho působiště na Slovensku – Markušovce
 • Po stopách knihy A. Jiráska Bratstvo – Červený Kláštor
Klubové akcePlán činnosti společenského klubu na rok 2009