Mgr. Oľga Varínska, lektorovala MUDr. Dagmar Takácsová

(Uverejnené v zborníku, ktorý vydal v novembri 2010 pri príležitosti 25 rokov pôsobenia spevácky zbor Karpaty, národnostnej menšiny Rusínov-Ukrajincov v Košiciach.)

I. Ako to celé začalo

Spojenie ľudí, ktorí si vážia svoju minulosť a odkaz predkov, ktorí veria v budúcnosť a sú pripravení aktívne pomáhať tomu, aby sa človek stal tvorcom šťastia a krásy, človekom hrdým na všetko, čo dokázali pred ním a čo dokáže on. To je kolektív Ženského zboru Českého spolku v Košiciach, jediného reprezentanta krátkej tradície zborového spevu českej národnostnej menšiny v Košiciach
Česká komunita v Slovenskej republike sa stala národnostnou menšinou po rozdelení spoločného štátu Česko-Slovenskej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Dovtedy boli Česi na Slovensku jedným z dvoch štátotvorných národov a nepociťovali  potrebu mať samostatnú kultúru, nemali vlastné umelecké súbory ani iným spôsobom sa neprejavovali ako samostatná skupina obyvateľstva. Ani v Košiciach tomu nebolo inak, nevieme o nijakom českom zborovom speve pred rokom 1993…

Ženský sborHistória zborového spevu českej národnostnej menšiny v Košiciach