Ženský sbor Českého spolku pracuje v Košicích od roku 1998, pod uměleckým vedením Mgr. Oľgy Varínské a klavíristky MVDr. Jany Takáčové – Dorčákové anebo Márie Uhrínové. Zpívá skladby klasické  i moderní  písňové tvorby i lidové písně v umělých úpravách.
Součástí sboru je také pěvecké trio – Katarína Heumannová, Marie Haberlandová anebo Lucie Miňová a Mária Petrócziová.
Sbor  účinkuje v početných kulturních a spoločenských programech Českého spolku na Slovensku a je jediným pěveckým tělesem české národnostní menšiny ve Slovenské republice.
S úspěchem účinkoval na samostatných koncertech v Košicích, Humenném, Kysaku, Martině, Trnavě, Bardějově, Vranově nad Topľou, Čani a v  Bratislavě, dvakrát byl účastníkem Festivalu sborů Karpatského euroregionu a Večera národnostních menšin v Košicích i celoslovenského Festivalu národnostních menšin 2004. V roce 2005 absolvoval dva úspěšné koncerty v České republice – v Brně a v Slavkově u Brna, v tomtéž roce se také zúčastnil obnovených Slavností sborového zpěvu Vojtěcha Adamce v Košicích. V roce 2006 účinkoval jako host festivalu Viliama Figuše-Bystrého v Banské Bystrici a na festivalu Foerstrovy Osenice v ČR. V roce 2007 absolvoval dva koncerty v Jičíne v ČR a účinkoval na I. mezinárodním krajanském festivalu v Praze. V roce 2007 se znovu zúčastnil Adamcových slávností v Košicích. V tomtéž roce nastudoval barokní oratorium G. B. Pergolesiho Stabat Mater a spolu  s orchestrem Musica Iuvenalis a sólisty opery Státniho divadla v Košicích uvedl skladbu na koncertech v Lúčce u Rožňavy, Bardějově, Humenném a v Košicích a opakovaně znovu také v následujích dvou letech.
V roce 2008 představil posluchačům známou kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek a to na slavnostnch koncertech k 90. výročí vzniku ČSR v Michalovcích a Košicích.
Sbor vydal již tŕi CD nahrávky, první obsahuje výběr písní z počátečního období s názvem Radostně budem zpívati, druhá prezentuje českou vánoční tvorbu pod názvem České Vánoce v Košicích a třetí uvádí pod názvem Krajino vzdálená to nejlepší z jeho repertoáru, hlavně písňovou tvorbu Antonína Dvořáka. Při některých koncertech, zejména vánočních a slavnostních spolupracuje sbor s košickými komorními orchestry – Musica Iuvenalis a  Camerata Letitiae a  se sólisty a dirigentem opery Státního divadla v Košicích.
Ženský sborHistorie Ženského sboru Českého spolku v Košicích