Možná nevíte, že Betlémská kaple v Praze, místo, které proslavil svými kázáními mistr Jan Hus, byla založena zakládací listinou z 24. května 1391 Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem. Jejím posláním bylo poskytnout prostor pro kázání v mateřském jazyce, jak už definoval název této stavby. V době konání kostnického koncilu, na kterém soudili mistra Jana Husa, zde byly slouženy mše se slavením eucharistie pod obojím. A ještě jednou o Husovi – ten se stal správcem kaple v roce 1402 a kázal zde až do roku 1413, navíc od roku 1409, kdy byl rektorem pražské univerzity, začala být kaple s touto univerzitou spojována. Kázání dosahovalo takového věhlasu, že se ho začala zúčastňovat i královna Žofie Bavorská. Značná výhoda z pozice kazatele plynula především z toho, že ke kapli náležel i „služební byt“, v němž Hus pobýval (dnes je v této části kaple zřízeno malé muzeum).
I když další historie slavné kaple je protkána významnými jmény protestantismu, posléze působení Tovarišstva Ježíšova, byl její další osud neslavný. V roce 1786 byla pro svůj dezolátní stav z větší části zbořena, volné prostranství sloužilo několik desítek let jako sklad dřeva a ze stavebního materiálu byl posléze postaven třípodlažný činžovní dům.
U příležitosti 500. výročí Husovy mučednické smrti se historií Betlémské kaple zabýval architekt Alois Kubíček, který později průzkumem na vlastní náklady objevil části původního zdiva, některé gotické prvky kaple a množství původního stavebního materiálu právě ve zmiňovaném činžovním domě. Po druhé světové válce a únoru 1948 stát dům vyvlastnil a zbořil a nařídil znovupostavení kaple – ovšem ne jako duchovního prostoru, ale jako svérázného památníku husitství, které se stalo významným nástrojem propagandy komunistického režimu. Od roku 1987 je kaple součástí Českého vysokého učení technického, pořádají se zde významné akce univerzity (imatrikulace, promoce, jmenování profesorů), ale také vzpomínkové ekumenické bohoslužby.

Jiří Zaťovič

Pokud jste dosud neměli příležitost Betlémskou kapli navštívit, podívejte se do ní aspoň virtuálně.

 

 

Klenoty naší domovinyJak betlémská kaple povstala z prachu