České Vánoce v Košicích se po dvouleté nedobrovolné pauze znovu dočkaly svého provedení. V pátek před poslední adventní nedělí se návštěvníci koncertu sešli v příjemném očekávání tradičního programu vánočního českého slova a hudby, který Český spolek v Košicích připravuje již dlouhá léta. Tentokrát jsme jako místo koncertu zvolili evangelický kostel na Mlynské ulici v Košicích a čtyři stovky zájemců o hudební zážitek přicházeli zaujmout své místo už dlouho před sedmnáctou hodinou. Počasí venku nebylo právě předvánoční, bylo sice zima, ale pršelo, jen se lilo. Uvnitř byla atmosféra příjemnější i díky topení, mírně ohřívajícímu kostelní lavice. Ostatně ti, kdo mají zkušenost s koncerty v kostelích vědí, že se musí i dobře obléci. A genius loci sakrálního prostoru také sehrál svoji roli. Program koncertu posluchače nezklamal, vánoční poezie mistrů slova – Jaroslava Seiferta, Bohuslava Reynka, Viktora Dyka, Václava Renče nebo Františka Halase v citlivém podání recitátora Petra Vilhana se střídala s hudbou českých i světových autorů. V košické premiéře zazněla mimo jiné pastorální mše D dur s názvem Česká mše půlnoční, slavného Jakuba Jana Ryby, v úpravě pro ženský sbor a barytonové sólo. Autorem úpravy je profesor košické Konzervatoře na Timonově ulici Ján Drietomský. Obecenstvo přijalo premiéru skladby s nadšením, právě tak, jako velice zdařilou, jiskrnou úpravu čtyř českých koled, jejímž autorem je pedagog ze stejné instituce Adrián Harvan. I další skladby v podání Ženského sboru Českého spolku, komorního orchestru Musica Iuvenalis a sólistů Opery Státního divadla v Košicích Myroslavy Havryliuk, Maksyma Kutsenka a Mariána Lukáče byly po zásluze odměněny velkým potleskem. Za dirigentským pultem se vystřídali Monika Tomčáková a Igor Dohovič. Celým programem provázela posluchače moderátorská dvojice Kristián Tomčo a Nina Drutarovská. Návštěvníci koncertu chválili jak dramaturgii večera, včetně takového detailu, jakým byl závěrečný vánočně voňavý perníčkový dárek pro každého z nich, tak kvalitní provedení programu. Účinkující si zase pochvalovali přátelský přístup hostitele – sboru ECAV i místního pana faráře Dušana Havrily. Zdálo se, že koncert si užili jak návštěvníci, tak účinkující. Je to jasně vidět i na zdařilém DVD záznamu koncertu. A myslím, že tak nějak to má být. Tak Sláva Bohu na výsostech a pokoj všem lidem dobré vůle, ať to platí nejen po celý rok 2023, ale stále!

Dagmar Takácsová

České Vánoce 2022, jak je zachytila fotografka Karin Kernerová

 

Pokud jste nebyli na koncertě, nabízíme vám jeho záznam:

 

Ze života spolkuJak bylo o Českých Vánocích 2022 v Košicích