Se zármutkem v srdci jsme přijali zprávu, že naše řady opustila Jindřiška Bérešová. Věnujte ji tichou vzpomínku.

Předsednictvo Českého spolku v Košicích

Společenská kronikaJindřiška Bérešová odešla navždy