Nebývá to tak často, aby se nepříliš prostorné místnosti našeho spolku naplnily téměř čtyřmi desítkami dětí, zvědavými, jaká bude přednáška. Ale naplnily se. Ve čtvrtek 25. dubna 2019 odpoledne přišli mladí výtvarníci, kteří projevili zájem odstartovat nový ročník malování dětí pro tento rok na již avizované téma Včely nám – my včelám. Jdeme do obchodu, koupíme si jablka, chléb, olej a další potraviny a pochutiny. Považujeme to za samozřejmost, aniž bychom si uvědomovali, jaký podíl na této samozřejmosti mají ti početní, drobní a usilovní tvorečkové, kterým jsme zavázaní vděčností. Včeličky se snaží žít v našem světě i přesto, že žít s námi je pro ně mnohdy neúnosné. Bez nich nebude život na zemi, a to nás zavazuje. Zavazuje nás chovat se k nim patřičně a něco pro ně učinit. Vštěpovat tuto nenahraditelnost usilovných a neskutečně dokonale organizovaných včelích společenstev všem už od mládí je nanejvýš potřebné. O tom na tomto setkání poutavě hovořili zkušení a fundovaní včelaři Štefan Krajník a Robert Gregorek. Poučné povídání i s ukázkami života ve včelích úlech doplnili předváděním pomůcek a potřeb každého včelaře. Co se nedalo přinést, mohly děti vidět na obrázcích. Ochutnávaly dobroty a také z voskových mezistěnek si mohly stočit voňavé svíčky. Námětů na malování poskytlo setkání opravdu dost. A k tomu i pár příjemných melodií na klavír žačky ZUŠ Jantárová v Košicích Aničky Javorové a malé občerstvení.
Mladým výtvarníkům jsme rozdali malířská plátna, barvy a některé další pomůcky, aby mohli ztvárnit své představy o životě včel a práci s nimi. Předpokládáme, že se nám do letošního listopadu sejde dost obrázků na to, abychom mohli opět uspořádat další výstavu dětských prací, tentokrát na téma Včely nám – my včelám.

Jiří Gregorek

Klubové akceKdyž to v spolku bzučelo