Ve dnech 26. – 28. září 2012 proběhne v Praze konference Krajané a problém generací, kterou pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničných Čechů, o.s.
První dva dny bude jednání v nové budově Národního muzea, v pátek 28. září bude následovat doprovodný kulturní program a ve 20 hodin se v Národním divadle pořádá slavnostní večer ke Dni české státnosti, který bude věnován krajanům.

Program konference vyplní referáty na téma zájmu a zapojení mladých Čechů do krajanského života a diskuse k tomuto tématu. Otázky jak vnímají své krajanství mladí Češi v zahraničí,  jaká činnost je pro ně atraktivní, resp. mají-li vůbec o nějakou spolkovou činnost zájem, jaké procento mladých se angažuje v krajanských spolcích atd. určitě vyvolají řadu ohlasú v diskusi. Setkání bude využito také jako prostor pro výměnu zkušeností krajanů mladší generace a jako určitý návod pro pokračování činnosti krajanských spolků.

Předsednictvo Českého spolku v Košicích si Vás dovoluje informovat, že jeho zástupci se uvedené konference zúčastní a o jejím průběhu a závěrech budou informovat na webové stránce a v časopise Stříbrný e-vítr.
Konference se však může zúčastnit každý, kdo má zájem o problematiku a přihlásí se k účasti. Náklady cesty a pobytu si však musí sám uhradit. V blízké době vás oslovíme s anketou, která se bude týkat zájmu mladých členů české komunity o českou kulturu na Slovensku a o možnosti její prezentace v spolkovém životě i o sdružování v národnostním spolku a možných formách programů pro mladou generaci.

Za předsednictvo ČSvK MUDr. Dagmar Takácsová

Ze života spolkuKonference Krajané a problém generací