Na čtvrtek 21. 4. 2016 byla v rámci klubové činnosti naplánovaná jarní vycházka do lesa nad Košicemi. Tady, na strategickém místě, se nachází nedostavěný „Košický hrad“ a vyhlídková věž. Počasí bylo opravdu ukázkové, obloha bez mraků a v lese nad Košicemi ani slechu po protivném košickém větru.
Městský autobus nás dovezl nad Košice a procházkovým tempem jsme krásným zeleným lesem za krátký čas přišli k prvním zbytkům zdí nikdy nedostavěného hradu. Paní Babjáková nám přiblížila historii těchto míst. O historii hradu sice nejsou písemné záznamy, ale vykopávky ukazují, že kdysi nad Košicemi, na vrchu Hradová, opravdu stál. Můžeme ho však nazvat „tajemným“, protože tajemství svého vzniku a významu hrad ukrývá. Hrad se svým rozsahem podobá slovenským hradům ze 13. století (Spišský hrad, Nitranský, Bratislavský). Patřil Omodejovcům, Drugethovcům, Bebekovcům. Nakonec ho v roce 1430 získalo město Košice. Městu nešlo ani tak o nedostavěný hrad, jako o rozsáhlé okolní pozemky. Město se však přestalo o hrad starat, hrad pustl a rychle zaniknul.
Až v posledních letech se hrad znovu dostal do centra pozornosti. Město Košice získalo v okolí hradu zajímavá místa využitelná k oddychu a rekreaci obyvatel. A s uznáním jsme konstatovali, že se o tato místa stará. Les je opravdu čistý, všude odpočívadla a informační tabule. Nechybí rázovitá čajovna připomínající středověk.
O tom, že hrad určitě ve středověku plnil strategickou úlohu, nás přesvědčil pohled z „lávky“. Pod námi ležela celá Košická kotlina, uprostřed „naše“ město obklopené kopci Slánského pohoří, Milíče, na západě posledními výběžky Slovenského Rudohoří. I když vyhlídková věž není v pracovní dny otevřena, tato lávka nám ji dostatečně nahradila. Procházku jsme ukončili posezením v čajovně, která je otevřena stále. Osvěžili jsme se pravým bylinkovým čajem a poslechli si kytarové písně, které nás přenesly do středověku.
Věřím, že nebudu mluvit jen za sebe, když vyjádřím spokojenost s tím, jak se zodpovědní pracovníci o zajímavá místa v přírodě kolem Košic starají.

Miluše Babjáková, Foto: Hrehová

Klubové akceKošice jako na dlani