Dobrý den, vážení a milí přátelé,
doufám, že se všem dobře daří a jste zdrávi. Dovoluji si Vás informovat o dvou programech:

1) Letní škola slovanských studií – nabídka 2 stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 2 stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky, kteří jsou starší 18 let. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. Veškeré informace a formulář přihlášky jsou na stránkách MŠMT ČR: Přihlášky se podávají prostřednictvím Ministerstva školství, vědy, výzkumu a tělovýchovy SR.

Přihláška na Letní školu slovanských studií 2022

2) Pohádkový guláš – nový podcast pro děti
První série podcastů s názvem Pohádkový guláš je sice určena dětem, ale jistě se u něj pobaví i leckterý dospělý. Jedná se o známé pohádky, vyprávěné… tak trochu jinak. Jednotlivé díly jsou dlouhé 15 – 20 minut.

Zde sídlí podcasty Pohádkový guláš

Promo video k podcastu zde:

Promo video k podcastu

Na výše uvedené webové stránce projektu najdete také veškeré informace o podcastu, i o tom, jak se mohou krajanské děti zapojit. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na: lenka.kanellia@czechassociation.org

Výhody poslechu podcastů (nejen) pro české děti ve světě

Podcasting je zatím poměrně nový a dosud málo využívaný výukový nástroj. Jeho nespornou výhodou je jednorázový nebo opakovaný poslech kdekoliv a kdykoliv. V autě, po cestě do školy, na kroužky, na nákup. Můžete je pouštět dítěti při čekání u lékaře nebo třeba jen do oušek před spaním. Pro pedagogy se dá využít v rámci hodiny, o přestávce nebo třeba jako netradiční bonusový domácí úkol.

Poslech také podporuje oblast lidského učení a pamatování tzv. prozódie, jinými slovy také hudebnost či zvukomalebnost slov. Jedná se totiž o zvukovou stránku jazyka, díky níž dovede posluchač lépe vycítit význam vět z užitého tónu hlasu vypravěče. Sluchová složka má vliv na lidskou paměťovou schopnost stejně, jako ty ostatní, vycházející ze zbylých smyslů. Její využívání představuje plnohodnotný způsob učení. Děti si během poslechu automaticky samy vybavují v mysli obrazy a učí se rozumově zpracovávat text a současně chápat jeho informační obsah.

Neopomenutelnou devizou je také poskytnutí modelů pro správné čtení nahlas a interpretační přednes, jenž se díky schopnostem zkušeného vypravěče přenáší na malého posluchače soustředěného na mnohem vyšší úrovni než při obvyklém sledování televize.

Přeji přijemný den

Zuzana Marková
velvyslanecký rada/Counsellor of Embassy
Velvyslanectví České republiky/Embassy of the Czech Republic

Pro děti a mládežLetní škola slovanských studií a nový program pro děti