Před pár týdny zazvonilo ve školách a děti se usadily do školních lavic. Jaká škoda, že prázdniny nemohou být stále – tuto větu slyšelo z úst svých děti určitě hodně rodičů.

Jak to většinou bývá, tak prvních pár dní školy je především o vyprávění zážitků, kterých má  každý za dva měsíce víc než dost. Jsem velice ráda, že i letos se určitě v nejednom vyprávění objevily zážitky  z našich letních táborů – ať už v lavicích základních škol, tak škol středních a gymnázií.

Začátkem měsíce srpna jsme přijeli do Medvedieho s dětmi mladšími. Tam nás  čekal ještě jeden přesun! Přesun do pravěku – do celotáborové hry Lovci mamutů  ve které jsme sledovali spolu s knihou osidlováni Moravy, okolí řeky Dyje, Věstonic podle doložených faktů. Vše bylo doplněno o informace o životě a díle Eduarda Štorcha, čtení  knihy a poslech CD, které bylo namluveno českými herci.
Po příjezdu a ubytování jsme děti rozdělili do 6 rodů. Každý rod si vymyslel jméno a vytvořil totem z přírodních materiálů. Vžili jsme  se do života pravěkých lidí, hledali jsme odpovědi na otázky: Kde žili? Jak se živili? Do čeho se oblékali?
Radovali jsme se spolu z úspěšného získání ohně, stavby obydlí, výroby zbraní, uloveného mamuta , nového oděvu a šperků z bavlnek …Ochutnali jsme chlebík pečený na ohni a výborný bylinkový čajík. Vedoucí téměř každou hru začínali scénkou, která se týkala některé z otázek a tak i následující hry. Dočkali jsme se  krásných scének ze strany dětí a večerního táborového programu. Na chvilku jsme se přesunuli i do Bardejova – kde je krásný skanzen. Sluníčko nám k tomu hřálo, okolí se zelenalo. Na sjezdovce proti chatě viděli jsme  pást se laně. Potok plný raků byl, tak kdo by nadšený nebyl?
Proto jsme se po pár dnech od konce dětského tábora na toto místo vrátili. Tentokrát s partou mládeže. Opět jsme se přesouvali, tentokrát však pomocí stroje času, který mládež po příjezdu  postavila.  Cestovali jsme podle plánu Ing. Lordoftima – námi vymyšlené postavy. Procestovali jsme různá časová období na území dnešní České republiky.  Byli jsme v době Rudolfa II., Karla IV., v pravěku, navštívili jsme dobu národního obrození, Přemyslovce, ale i budoucnost. V každé době  vedoucí sehráli scénku, která patřila do daného období a nějak vystihovala i hru která následovala. Informace o období ve kterém jsme se nacházeli byli vždy aktualizované na nástěnkách.
Mládež byla rozdělena do skupin a každý si vybral postavu, kterou hrál a v průběhu tábora ji vylepšoval, tím byl motivován k lepším výsledkům. Již tradičně byl program vyvážený po stránce kulturní, sportovní i kreativní, proto si každý přišel na své.
Jeden den jsme necestovali časem, ale cestovali jsme autobusem do Zborova, kde je  krásná zřícenina hradu, ke které se váže i pověst a starý hřbitov z 1. světové války. Cestou zpět do tábora jsme poprosili řidiče autobusu a ten nás na chvilku vyložil v Údolí smrti a všichni si se zájmem prohlédli tanky a dozvěděli se něco o minulosti.
Pro zajímavost: letos se nám stala věc opravdu nečekaná, naší táborové lékařce Helence se narodil  krásný zdravý syn Alex  – druhý lékař, její manžel ji odvezl z tábora do Svidnické porodnice, takže domů nás přijelo o jednoho víc a máme nejmladšího účastníka tábora.
Většina účastníků odjížděla z tábora domů nadšená a se slovy, že kdyby ještě měli nějaké čisté prádlo, ani domů nepojedou. Musím říct, že právě to je motivací k přípravě táborů na příští rok.
O čem tábory budou zatím neprozradím, ale určitě bude mít mládež možnost podívat se během jarních prázdnin do Prahy. A na léto jsme vybrali nové místečko pro tábory a také trochu jiné termíny. Můžete se těšit do chaty Hámor, která se nachází v Kokavě nad Rimavicí  v termínech od 11. 8. do 18. 8. 2011 děti  a mládež od 21. 8. do 30. 8. 2011.

Jitka Smrigová

Pro děti a mládežLéto v pravěku a na cestách časem