S životem a dílem české spisovatelky a novinářky, patřící k meziválečné a poválečné avantgardě nás seznámila Marie Krausová. Marie Pujmanová se narodila roku 1893 v Praze v rodině univerzitního profesora církevního práva na Karlově univerzitě. Roku 1912 se vdala do rodiny zámožného advokáta, podruhé se vdala za Ferdinanda Pujmana. I když žila v pravicovém prostředí, od 30 let se orientovala na levicovou politiku a věnovala se dělnické problematice. Několikrát navštívila Sovětský Svaz a právě tyto cesty ovlivnily její myšlení. Přispívala články do Rudého práva, Literárních novin, Tribuny, Českého slova aj.  Po válce v 50. letech se stala jednou z hlavních propagátorek režimu. Takže, i když její počáteční tvorba byla ovlivněna impresionismem, pozdější tvorba je již zcela pod vlivem myšlenek socialismu.

Její díla byla však čtena se zájmem, dokázala vytvořit dramatický příběh a uměla dokonale vykreslit psychologii člověka, a to jak mezi válkami literárním bojem proti nezaměstnanosti a fašismu, tak po roce 1948 tzv. socialistickým realismem.

Tak to bylo v jejím díle, ze kterého vybírám: Pacientka doktora Hegla (193l), Předtucha (1942), Svítání (1949), Sestra Alena (1958) a nejznámější románová trilogie Lidé na křižovatce (1937), Hra s ohněm (1948), Život proti smrti (1953).  Marie Pujmanová umírá roku 1958 a je pochovaná na Slavíně.

V druhé části pan Kraus promítl film Dovolená s Andělem. Film popisující právě padesátá léta tzv. „budování lepších zítřků“, nás určitě pobavil. Naše starší generace však ví, co se dělo v pozadí a jak to vše pokračovalo v dobrém i zlém. Ale film byl výborný, ohlas takový, že lepší film jsem nemohla vybrat.

Miluše Babjáková

https://www.zonerama.com/Link/Album/5801706

Klubové akceMarie Pujmanová