Český spolek na Slovensku v rámci šíření české kultury na Slovensku uspořádal ve dnech 6. a 7. října  2012 v Liptovské galerii P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši a v Turčianské galerii v Martině koncert Klavírní duo L. Kojanová a P. Novotný. Benefičním koncertem podporuje činnosti regionálních českých spolků.
České klavírní duo začalo vystupovat s repertoárem pro dva klavíry už v době studia na JAMU v Brně, v roce 1960. Od té doby nastudovali úctyhodný rozsáhlý repertoár od mistrů baroka až po novinky současných autorů.
České klavírní duo doc. Mgr. Ludmila Kojanová a doc. Mgr. Pavel Novotný, žijící v Košicích, zahrálo na koncertech skladby českých hudebních skladatelů L. A. Koželuha, L. Janáčka, J. Nováka, K. Husa a A. Dvořáka. Nálada skladeb byla různá, ale duši českého posluchače velice blízká. Určitě ti, co koncerty v krásné sobotní a nedělní podzimní odpoledne navštívili, nelitovali.

Miluše Babjáková

Český spolek na SlovenskuNa Liptově a v Turci zněly melodie českých hudebních skladatelů