Připomeňte si několika záběry působení Ženského sboru Českého spolku v Košicích v roce 2009.

obr. 1: Stabat Mater, Čaňa

obr. 2: Stabat Mater, Čaňa

 

obr. 3: Koncert české národností
menšiny, Myslava

 

obr. 4: 3. mezinárodní krajanský
festival, Praha, zpravodaj

 

 

obr. 5: 3. mezinárodní krajanský
festival, Praha

 

obr. 6: 3. mezinárodní krajanský
festival, Praha

 

obr. 7: 3. mezinárodní krajanský
festival, Praha

 

obr. 8: 3. mezinárodní krajanský
festival, Praha

 

obr. 9: Česká hudba v průběhu
století, Lúčka

 

obr. 10: Otvírání studánek, Jičín

 

obr. 11: Otvírání studánek, Jičín

 

obr. 12: Otvírání studánek, Jičín

obr. 13: Svatováclavské posvícení

 

obr. 14: Slavnostní koncert k výročí
vzniku ČSR, Košice

 

obr. 15: Slavnostní koncert k 15.
výročí zniku Českého spolku
na Slovensku, Bratislava

 

obr. 16: Slavnostní koncert k 15.
výročí vzniku Českého spolku
na Slovensku, Bratislava

 

obr. 17: České Vánoce, Košice

 

obr. 18: České Vánoce, Košice

 

Ženský sborŽenský sbor Českého spolku v Košicích v roce 2009 ve fotografiích