Podzimní den před státním svátkem jsme využili na návštěvu muzea Židovské kultury v Prešově. Sešlo se nás poměrně dost – 18.
Vzniklo v roce 1928 jako první svého druhu na Slovensku. Největší podíl na jeho budování a shromažďování sbírek měl předseda židovské náboženské obce Ing. Eugen Bárkány. Podařilo se mu získat asi 300 předmětů, pocházejících ze Slovenska, a navíc početné dary ze zahraničí. Od roku 1931 bylo muzeum v tzv. vodní baště Kumšt. Po dobu války byla činnost muzea zastavena a po válce o její obnovení nebyl zájem, sbírky začaly chátrat. Proto E. Bárkány zprostředkoval jejich uložení ve Státním židovském muzeu v Praze. Sbírka se na Slovensko vrátila v roce 1993. A tak je sbírka instalovaná v prešovské ortodoxní synagóze. Expozicí muzea nás prováděla a vyčerpávající výklad nám dala rektorka musea. Bylo to opravdu zajímavé, protože nás seznámila s historií židovské komunity, s jejími zvyky a způsobem života.

Synagóga z vnějšího pohledu není tak okázalá. Poměrně strohé neorománsko-maurské fasády skrývají doslova poklad architektury. Bohatě zdobené interiéry s plně zachovaným inventářem patří k nejatraktivnějším židovským památkám na Slovensku. Na ženské galerii je instalovaná sbírka judaik – expozice židovské kultury. Synagóga byla postavena v roce 1898. Je součástí komplexu budov – škola, rabinát, jatka – který Ortodoxní obec budovala od 80. let 19. století za městskými hradbami.
Výklad a prohlídka muzea trvala asi hodinu a půl, vše bylo velmi poutavé. Po prohlídce jsme hodinku poseděli v perfektní přilehlé čajovně, kde jsme se ohřáli horkým čajem s bylinkovým likérem a vnímali atmosféru zašlých časů. Samozřejmě, že řeč nestála. Opět jsme objevili kolem našeho domova něco, co stojí za podívanou. A už jsme dělali další plány.

Miluše Babjáková

Klubové akceNa návštěvě v Muzeu židovské kultury