Většina z osmnácti účastníků z našeho Českého spolku v Košicích byla v této malé vesničce nedaleko Popradu ve čtvrtek 25. září 2014 poprvé. Když jsme vystoupili v Gánovcích z osobního vlaku, bylo naším hlavním cílem navštívit zdejší národní přírodní památku Hrádek. Na první pohled nic zvláštního, asi 10 m vysoká skála na okraji dvouhektarového dolíku. Tento zbytek někdejšího lomu, kde se lámal travertin, se však zapsal do dějin archeologie světovým objevem.
Místní kameník Koki zde před 88 lety našel zvláštní kámen. Až později se zjistilo, že to byl vypreparovaný travertin. A byl to právě významný český paleoantropolog a profesor Karlovy univerzity Emanuel Vlček, který v dotyčném nálezu rozpoznal a určil odlitek lebeční dutiny neandertálského člověka. Tento člověk tady žil před více než 100 tisíci roky. Výzkumu se zúčastnili další významní čeští archeologové Jaroslav Petrbok, František Prošek, Otakar Fejfar, Josef Holinger, Věra Knoblochová. Naleziště v Gánovcích tak dokázalo, že i u nás žili v poslední meziledové době lvi, sloni, nosorožci a lovci mamutů. V současnosti je originál nálezu v Národním muzeu v Praze, v Popradu je jeho duplikát.
Po prohlídce této lokality, která patří k nejvýznamnějším svého druhu ve střední Evropě, jsme navštívili nové termální koupaliště. Toto sice menší, ale v borovicovém lesíku velmi příjemné místo, doporučuji navštívit. Staré zdejší lázně dokumentují už pouze zachované fotografie. Po společném obědě v jídelně zdejšího malého lázeňského areálu jsme se ještě vydali na malou procházku do blízkého okolí. Prohlédli jsme si geologické vrty a sondy a ochutnali minerální vodu. Zdejší minerální voda obsahuje vápník, hořčík, sádru a oxid uhličitý. Pomáhá při léčení žaludečních, ledvinových, žlučníkových a kožních nemocí. Zajímavé byly také bílé povlaky recentního travertinu, připomínající povrch měsíční krajiny.
Počasí nám přálo a tak se zdatnější účastníci rozhodli pokračovat pěšky po turistické stezce až do Popradu. Zájezd ukázal, že na východě Slovenska je mnoho drobných zajímavostí, které se vyplatí navštívit. V poznávání obdobných zajímavostí chceme pokračovat.

iniciátor zájezdu Čeněk Čermák
foto Eva Reiznerová

Klubové akceNa výpravě za mozkem neandertálce