Všem členům Českého spolku v Košicích připomínáme, že jednou z povinností člena spolku je řádně a včas platit členské příspěvky. Dle stanov je splatnost členského příspěvku vždycky k 31. lednu.

Členské příspěvky na rok 2013:

pracující člen 10 €

nepracující člen 6,- €

Kromě toho je možné vložit i další dobrovolné členské ve vámi zvolené výši. Přispějete tím ke kvalitnímu zabezpečení programů, které pro vás Český spolek v Košicích připravuje!

Členské je možné uhradit:

  1. osobně v kanceláři Spolku v úředních hodinách, t. j.: pondělí a čtvrtek 10:00 – 13:00, středa 13:30 – 16:30,
  2. případně poštovní poukázkou na adresu Český spolek v Košicích, Hlavná 70, 040 01 Košice
  3. nebo bankovním převodem na účet číslo 0660 134 207/ 0900, VS 2013, do správy pro přijímatele uveďte své celé jméno.

A nezapomeňte, že hlasovat na valném shromáždění mohou pouze ti členové Českého spolku v Košicích, kteří mají uhrazeno členské v příslušném roce!

 

 

Dokumenty ČSKENezapomeňte uhradit členské!