Česká historie v knize Antonína Polácha Odvrácená tvář moci byla tématem pravidelného setkání společenského klubu ve čtvrtek 22. 10. 2015 Eva Balušíková.
Autor Antonín Polách pochází z Čech, ale dlouhé roky pracoval jako lékař v Popradu. Po rozdělení Československé republiky byl roku 1994 jedním ze zakladatelů Českého spolku na Slovensku (proto je nám blízký). Je autorem historických románů. Protože tento rok jsme si připomněli výročí upálení mistra Jana Husa, do programu klubu jsme zařadili uvedenou knihu, která popisuje dobu blízkou této události. Autor se pouští do tématu, které nebývá často knižně zpracované. Ve své knize píše o temných stránkách osobností vládnoucích v Čechách. Eva Balušíková vybrala kapitolu o Václavovi IV. Tohoto panovníka hodnotí historická literatura kladně i záporně. Do souvislosti s tímto panovníkem byla v minulosti kladena smrt sv. Jana Nepomuckého, jako důvod jeho umučení bylo uváděno neprozrazení zpovědní ho tajemství. Podle uvedené knihy byla ale důvodem volba nového opata kláštera v Kladrubech, kam král Václav IV. nemohl dosadit „svého“ člověka. Tak došlo k nepřátelství mezi panovníkem a J. Nepomuckým a k jeho umučení. Položili jsme si otázku, zda byli někteří čeští panovníci zločinci. Právě tuto otázku rozebírá autor knihy i v dalších kapitolách.

Miluše Babjáková

Klubové akceOdvrácená tvář moci