Opětovná výzva ke sčítání obyvatel 2021

Vážení členové a příznivci české komunity ve Slovenské republice!
Dnešním rozhodnutím Statistického úřadu Slovenské republiky je potvrzeno, že ve sčítacím formuláři ke Sčítání obyvatel SR 2021 bude zachována otázka:
„Hlásite sa aj k inej národnosti?“
Jak jsme již uvedli, v odpovědi na tuto otázku se mohou k české národnosti přihlásit všichni, kdo se identifikují s českými rodovými nebo kulturními kořeny! Ti, co mají předky české národnosti nebo ti, co se identifikují nějakým způsobem s českou kulturou, protože vyrostli v českém prostředí, dostalo se jim vzdělání v české vzdělávací soustavě, žijí v národnostně smíšeném manželství a podobně.

Proto trvá naše prosba:
Pomozte nám tuto informaci šířit, šiřte ji na svých účtech na sociálních sítích, povězte nebo pošlete ji všem, jichž by se to mohlo týkat – svým dětem a vnoučatům,ale i další své rodině, svým známým a přátelům. Pošlete jim také tento link na videoklip, ve kterém vše objasňujeme
Youtube kanál Českého spolku v Košicích:


A vy všichni, kdo jste se celá ta léta k české národnosti hlásili, přihlaste se k ní opět v odpovědi na otázku: „Aká je vaša národnosť?“

Informace ke sčítání najdete také v rozhlasovém národnostním magazínu RTVS ze 7. 2. 2021, dále na webových stránkách Statistického úřadu SR, Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny a s laskavým souhlasem pana velvyslance i na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

V Košicích dne 8. 2. 2021

Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku a Česká omladina na Slovensku

DokumentyOpětovná výzva ke sčítání obyvatel 2021