Společenský klub Vás bude vítat každý čtvrtek v 15. hodin v místnosti Českého spolku v Košicích. V tomto plánu jsou uvedené dny s konkrétním programem. Srdečně zveme zájemce z řad členů ČS, ale i Vaše známé. Ty čtvrtky, kdy není určen program, bude Vám taktéž k dispozici místnost na Vaše setkání. Případné změny programu budou uvedené včas na nástěnce v ČS, případně změny zašleme emailem.

ZIMA
5. 1. 2012
– Zahájení činnosti klubu, seznámení s programem
19. 1. 2012 – 400 let od smrtí Rudolfa II. Pobělohorská doba
2. 2. 2012 – Češi na bývalé Podkarpatské Rusi za 1.čsl. republiky
16. 2. 2012 – 100 let od narození Jiřího Trnky. Hudba k animovanému filmu
1. 3. 2012 – 150 let od založení Sokola. M.Tyrš a J. Fugner
15. 3. 2012 – Králové české dechovky – Kmoch, Vejvoda, Vacek a jiní

JARO
29. 3. 2012
– Velikonoční dílnička
12. 4. 2012 – Čeští architekti, pokračování cyklu – Gočár, Kotěra
26. 4. 2012 – Kreslíř J. W. Neprakta
3. 5. 2012 – Pečujeme o své zdraví – terapie
12. 5. 2012 – Po stopách Bratrstva a J. A. Komenského na severu Maďarska – autobusový zájezd!
17. 5. 2012 – České baroko – M. B. Braun a Jan Brokoff
24. 5. 2012 – Spisovatelka a malířka V. Klimtová
31. 5. 2012 – K. H. Mácha – 100 let trvání jeho pomníku na Petříně
14. 6. 2012 – Výstava fotografií z akcí Českých spolků na Slovensku

LÉTO
23. 6. 2012
– Autobusový zájezd: Stará Ľubovňa, Ružbachy
22. 9. 2012 – Autobusový zájezd do Žiarské doliny. Setkání ČS na symbolickém hřbitovu

PODZIM
27. 9. 2012
– Český malíř Vysokých Tater Otakar Štáfel
11. 10. 2012 – Gustav Brom – beseda, spojená s promítáním DVD
25. 10. 2012 – M. R. Štefanik – film o jeho životě
1. 11. 2012 – Výroba vlastních podzimních dekorací.
15. 11. 2012 – Vyhodnocení zájezdu do Čech.
22. 11. 2012 – Dr. E. Beneš
6. 12. 2012 – K. J. Erben, přednes z „Kytice“
13. 12. 2012 – Čtení české vánoční poezie a prózy

Na autobusové zájezdy obdržíte emailem nebo poštou včas pozvánky.
Přejeme vám příjemné chvíle strávené mezi námi. O jednotlivých uskutečněných přednáškách – besedách vás budeme informovat na naší webové stránce. Budeme rádi, pokud vyjádříte vaši spokojenost s programem nebo své připomínky k jednotlivým akcím.

Výbor ČS v Košicích

Klubové akcePlán činnosti společenského klubu při ČS v Košicích na rok 2012