Čtvrtková odpoledne v lednu jsme začali trochu netradičně. Zaměřili jsme se totiž na význačné osobnosti, které v průběhu století navštívili naši Prahu. Někteří na krátkou dobu, ale byli i tací, kteří v Praze našli druhý domov. Z knihy od Josefa a Evy Hrubešových „Cizinci v Praze“ jsme vybrali světoznámého rakouského malíře Oskara Kokoschku, slovinského architekta Josipa Plečnika a ruského hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského.

 

Kokoschka-OskarOskar Kokoschka
Rod Kokoschků pocházel z Čech – z Podřipska. Jeho děd prováděl restaurátorské práce ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta. Kokoschka se narodil 1886 v Dolním Rakousku. Studuje na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Před 1. světovou válkou se věnoval portrétu. K jeho přátelům patřil i architekt Adolf Loos (projektoval vilu Ing. Müllera v pražských Střešovicích). Ten se přičinil o prodej jeho prvních obrazů. Malíř působil v Berlíně, ve Vídni, v Drážďanech, hodně cestoval po Evropě. V roce 1931 se usadil ve Vídni, avšak nastupující nacismus ho přinutil udělat rozhodnutí – v roce 1934 přichází do Prahy, kde hledá klid pro svou práci. Ubytovává se v hotelu na Václavském náměstí. Díky T. G. Masarykovi získává československé státní občanství. Dodnes tvoří obrazy s tématikou Prahy v Kokoschkově tvorbě významný soubor (panoramatické plátno Pohled na Prahu bylo v roce 1994 oceněno na 19 miliónů korun). V roce 1938 odchází i se svojí budoucí manželkou do Londýna. Jeho malířský ateliér na Smetanově nábřeží osiřel, později jej převzal Jiří Trnka. Oskar Kokoschka umírá v roce 1980 ve Švýcarsku. Do Prahy, kterou ve světě proslavil panoramatickými obrazy, se však už nevrátil.

plecnik-portretJosip Plečnik
Po vzniku samostatné Československé republiky si vyžadoval zchátralý Pražský hrad nutnou opravu, tak, jak se patřilo na sídelní město českých panovníků. K nápravě byl povolán slovinský architekt Plečnik, narozený roku 1872 v Lublani. Byl žákem na vídeňské akademii výtvarných umění. Už v roce 1910 jej zve do Prahy jeho spolužák, český architekt Jan Kotěra. Plečnik působí v Praze jako pedagog až do roku 1921 a vychovává řadu vynikajících žáků. V roce 1920 Kancelář prezidenta republiky pověřuje Plečnika projektem rekonstrukce hradních zahrad a poté projektem opravy Pražského hradu i interiérů. Plečnik se zhostil své úlohy ke všeobecné spokojenosti, i když mu někteří z českých architektů vyčítali, že takový úkol byl svěřen architektu cizí národnosti.
V Praze najdeme ale i další vynikající dílo tohoto architekta. Je to známá sakrální stavba na Královských Vinohradech – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Svojí moderně pojatou fasádou z polévaných cihel v kombinaci se žulou a vysokou věží v celé šíři stavby se tato budova stala vyhledávanou zajímavostí Prahy. V roce 1996 byla k poctě architekta uspořádaná výstava pod záštitou Václava Havla a slovinského prezidenta.

cajkovskij-portretPetr Iljič Čajkovskij
Prahu během 18. a 19. století navštívili známí hudební skladatelé – Mozart, Čajkovskij, Liszt, Beethoven, Chopin. Praha byla v té době známá jako kulturní město a v rámci hudební kultury Evropy zaujímala jedno z předních míst. Samozřejmě, návštěvy těchto hudebních velikánů se konaly zásluhou české šlechty. Ta měla v té době velký zájem o koncerty význačných hudebníků a byla organizátorem hudebního života.
Tak navštívil Prahu v letech 1888 a 1892 i nejznámější ruský hudební skladatel Petr Iljič Čajkovskij (1840 -1893). Během jeho návštěv se konala slavnostní představení v Národním divadle – Smyčcová serenáda a druhý akt baletu Labutí jezero, také pražská premiéra oper Evžen Oněgin a Piková dáma. V pražském Rudolfinu se konal koncert z jeho díla. Čajkovskij byl představený zástupcům pražského politického a hudebního života.
O pobytu těchto osobností v Praze jsme se samozřejmě dozvěděli mnohem více. I pobyty dalších významných světových osobností byly přínosem pro naši domovinu. Proto se budeme s knihou seznamovat i na příštích besedách.

Text Miluše Babjáková
foto archiv SV, internet

[widgetkit id=93]

{jcomments on}

error: Obsah je chránený!!