Tento čtvrtek (22. 10. 2009) se nás sešlo v klubu více než jindy. Téma bylo jistě pro všechny účastníky zajímavé. Přednášku měl MUDr. Valter Bauer. Je těžko z této 9 stránkové přednášky vybrat to nejdůležitější, proto se zaměřím hlavně na určité jména lékařů a na jejich zásluhy.

Není pochyb o zaostalosti východního Slovenska, s kterou vstupovalo do společného státu Čechů a Slováků v roce 1918. Jedním z největších rozdílů byl rozdíl v životní úrovni, v podmínkách života a tím i v zdravotním stavu obyvatelů. Nejhorší situace byla na východním Slovensku a na bývalé Podkarpatské Rusi. Ze strany státu  bylo nejdůležitější řešit situaci s hromadnými nemocemi, tato otázka se řešila využitím zdravotní pomoci z Čech.

V přednášce bylo poukázáno hlavně na obětavost lékařů, kteří přišli z Čech na východní Slovensko odevzdat své vědomosti a zkušenosti často do zcela jiných životních podmínek než na jaké byli zvyklí.
O to více je obdivuhodné, že tito lékaři pokud neodešli zpět do Čech v roce 1939 zůstali zde do konce svého života.
Z přednášky vzpomenu jakou měli zásluhu čeští lékaři přímo v Košicích. Protože východní Slovensko nutně potřebovalo nemocnice, v objektu Komenského ústavu bylo nejdříve zřízeno nemocniční provizórium a v roce 1924 byla otevřena na Rastislavové ulici nová moderní nemocnice se 14 pavilóny.

První primáři (Češi) byli:

  • MUDr. Mikuláš Očenášek – interní oddělení
  • MUDr. Adolf Měska – kožně-pohlavní oddělení
  • MUDr. Jaroslav Stuchlík – nervově psychiatrické
  • MUDr. Václav Strúmpl – prosektura a bakteriologie.
V roce 1928 na Moyzesové ulici vzniklo žensko–porodnické oddělení, kde byl primářem MUDr. Otakar Frankenstei, na kojeneckém oddělení MUDr. Pospíšil.
Z iniciativy MUDr. Strúmpla byl v Košicích zřízen Pasteurův ústav, aby pomohl v boji proti výskytu infekčních nemocí. Význam tohoto se akcentuje dodnes a ústav dostal pojmenování na dnešní Fakultní nemocnici Luisa Pasteura.
V roce 1931 byl na stáži u primáře MUDr. Strúmpla český posluchač Miloš Nedvěd, později docent na LFKU v Praze.
V roce 1930 vznikl v Košicích Spolek čs. lékařů v Košicích. Prvním předsedou byl MUDr. Stuchlík. Na odborných schůzích tu přednášeli čeští odborníci. Tento spolek vykonával průkopnickou práci, hlavně přispíval ke zvyšování odborné úrovně mladé lékařské generace na Slovensku.
Ještě jednou musíme vzpomenout MUDr. Stuchlíka, který se výrazně podílel na léčení duševních nemocí na východním Slovensku. Na památku jeho působení byla ve foyeru Psychiatrické kliniky v Košicích odhalena jeho busta.
Výrazně se čeští lékaři podíleli na léčbě TBC ve Vysokých Tatrách. Vzpomeneme zahájení provozu léčebného ústavu Šrobára na léčbu dětské TBC. Zahájení provozu této léčebny bylo možné díky pracovníkům, kteří byli původně zaměstnanci ústavu v Lužné v Čechách a na Slovensko přišli z Lužné.
Nebudeme vzpomínat jména všech českých lékařů působících v Tatrách. Bylo jich mnoho či už před válkou nebo po ní. Taktéž nebudeme v tomto příspěvku vzpomínat jména českých lékařů, kteří přišli na východní Slovensko po roce 1945, aby bojovali s infekčními nemocemi a kteří budovali Hygienicko–epidemiologickou službu. Je jich skutečně moc.
Mnoho je i ostatních lékařů, kteří přišli z Čech po roce 1945 a žijí zde dodnes.

Od roku 1918 se životní úroveň na východním Slovensku neporovnatelně zvýšila a zlepšilo se i zdraví obyvatelů. Je nesporné, že na těchto úspěších se významně podíleli i čeští lékaři a čeští odborníci z dalších profesí. Je proto třeba zachovat v paměti a v úctě těch Čechů, kteří na východní Slovensko přišli, ostali a obětavě pracovali.

Pokud máte zájem o znění celé přednášky obraťte se na Český spolek v Košicích (p. Miluše Babjáková tel. 0904859078), bude Vám zapůjčena.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiPodíl českých lékařů při ochraně zdraví na Východním Slovensku