Předsednictvo Českého spolku v Košicích oslovilo prezidenta a předsedu vlády ČR, ministra zahraničních věcí SR, ředitele Českých center a všechny dlouhodobě s námi spolupracující instituce a orgány samosprávy v Košicích i jiných místech východního Slovenska a také všechny regionální České spolky, aby pomohli změnit rozhodnutí ministra zahraničních věcí ČR o zrušení Českého centra.
Také samotnému ministrovi zahraničí ČR Karlovi Schwarzenbergovi jsme zaslali dopis s touto žádostí a dále petici s 1800 podpisy občanů žádajících zachovat činnost ČC v Košicích. O našich iniciativách jsme také informovali velvyslance ČR na Slovensku Jakuba Karfíka. Z oslovených institucí 23 jich zaslalo ministrovi zahraničí ČR dopis žádající ponechat ČC.V současnosti přicházejí zamítavé odpovědi na tyto dopisy, petice je zatím bez reakce.
O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Ze života spolkuPomozte záchránit České centrum v Košicích! aktualizováno