V Čechách se letos denně setkáváme s klasickou hudbou. V mediích, divadlech, koncertních síních. V Praze, Plzni, Litomyšli a dalších městech. Pokračují akce v rámci Roku české hudby. Ani my na východě Slovenska nejsme pozadu. Letos jsme si díky p. Balušíkové už třikrát připomněli významné české hudební skladatele: Josefa Suka, Bedřicha Smetanu, Zdeňka Fibicha a budou další.
Zdeněk Fibich se narodil ve Všebořicích (dnes Ústí nad Labem). Gymnázium navštěvoval ve Vídni, ve studiích pokračoval v Praze. Už ve 13 letech začal skládat. Proto byl poslán na elitní konzervatoř do Lipska. V osobním životě mu ze začátku mnoho štěstí dopřáno nebylo. Zemřela mu manželka a dvě dcerky. Bere si za manželku Bety, sestru zemřelé. Osudovou ženou, tzv. femme fatale, se mu však stává o 18 let mladší Anežka Schulzová. Ta opětuje jeho vyznání lásky. Od té doby začíná Fibich komponovat jako o život. Anežka se stala dokonce jeho libretistkou. Skladatelovo dílo bylo velmi rozsáhlé. Roku 1900 však v 50 letech umírá.
K poznání Fibichova díla jsme tentokrát plně využili filmové plátno v klubu Českého spolku v Košicích. Eva Balušíková s „promítačem“ Petrem Krausem se bezvadně zhostili provedení koncertu. O hudbě je potřeba nejenom hovořit, ale hlavně ji poslouchat. To jsme tentokrát naplnili v celé míře. A navíc jsme mohli vidět na plátně i hudebníky a krajinu, která hudbu ještě více umocnila. Za program „klubového koncertu“ by se nemusely stydět ani velké síně! Co jsme si poslechli?
Kvintet pro piano, klarinet, lesní roh, violu a cello, Sonátu pro housle a klavír, Koncertní polonézu pro housle a orchestr – na housle vynikající Jiří Špaček, Melodrama Vodník – hudba s přednesem Václava Vosky z Erbenovy Kytice, Poem – na závěr to nejlepší z jeho orchestrálního díla.
Fibich byl svébytný melodičností díla jak u tragických tak u lyrických námětů. Doplním ještě další díla, melodramata – Štědrý večer, Hypodamie, 3 symfonie, předehry, symfonické básně, klavírní miniatury, další houslové skladby a opery (Šárka, Bouře, Blaník, Nevěsta messinská).

Kdo nepřišel mezi nás, může litovat! Ovšem když si chcete obrovské dílo Zdeňka Fibicha připomenout, podívejte se na youtube, kde funguje téma Zdeněk Fibich a zaposlouchejte se do vybraných skladeb. Stačí kliknout SEM.

Miluše Babjáková
foto Eva Reitznerová

Klubové akcePosloucháme českou klasiku: Zdeněk Fibich