Tradiční Svatováclavské posvícení, které připravuje Český spolek v Košicích u příležitosti svátku patrona země České sv. Václava konalo se letos v neděli 26. září v restauraci Grand.
Po přivítání organizátory, jimiž byli Marie Harmatová a Jiří Gregorek, otevřela slavnostně Svatováclavské posvícení a tím i Dny české kultury předsedkyně Českého spolku v Košicích paní Dagmar Takácsová. Milým a vzácným hostem byla i ředitelka Českého centra v Košicích paní Kateřina Bělská.
Letošní posvícení jsme začali v znamení osvěty, protože naši členové nám avizovali, že by rádi věděli, který z těch našich králů Václavů byl a je patronem země České. Slova se ujal Jiří Gregorek, který ve vyčerpávající a informacemi nabité krátké přednášce zhrnul a přiblížil život sv. Václava. A protože sv. Václav pobýval rád ve vinicích, připili jsme si právě tímto blahodárným mokem na jeho památku.
Na všechny, kdo přijali pozvání, čekal bohatý kulturní program. V úvodu jsme mohli zhlédnout moderní taneční kreace děvčat ze Studia D.S. pod vedením Martiny Gašajové. Poté zazněl Babiččin Maršovský valčík, Vínečko bílé a další oblíbené lidové písně v podání Tria ženského sboru ČS v Košicích s milým dětským doprovodem. Všechny nás překvapilo vystoupení našeho člena pana Henzeliho, který žongloval s talířema a žádný z nich přitom nerozbil, přestože další členové spolku byli v pohotovosti s koštětem a plachtou, aby poskytli první pomoc a zachránili, co se dá.
V této uvolněné atmosféře začala hrát do tance i k poslechu skupina Pavelčákovci. O přestávkách ji doplňoval Ing. Jurga hrou na akordeon. Jeho vystoupení bylo opět překvapením – pro všechny hosty byly k dispozici texty písní, které předváděl a tak jsme si mohli zazpívat společně.
Důležitou součástí Svatováclavského posvícení je tradiční soutěž v pečení posvícenských koláčů. Krom tradičních, všem dobře známých českých koláčů byli k vidění i novodobé. Přesto v tvrdé konkurenci zvítězila právě tradice v podání Anny Fotulové.
Svatováclavské posvícení se i letos povedlo a všichni naši hosté odcházeli s úsměvem a dobrou náladou po tom, co se vytancovali do syta a zazpívali si zplna hrdla.

Marie Harmatová
Dny české kultury – archivSvatováclavské posvícení na úvod Dní české kultury