Tradiční poutní slavnost k českému patronu svatému Janu Nepomuckému se konala v neděli dne 16. května 2010 na Horním Bankově. Ani nepříznivé počasí neodradilo poutníky, kteří sem každoročně na tuto slavnost přicházejí.
V kázání vyzvedl důstojný pan kaplan Peter Sabol osobnost svatého Jana Nepomuckého, který je nedílnou součástí našich národních dějin. Za vlády krále Václava IV. byl Jan Nepomucký generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna (1388), jenž vedl s králem spor o zasahování královské moci do pravomoci církve. Král Václav IV. byl nakloněn k nestřídmosti a krutosti. V roce 1389 se král oženil po druhé a vzal si za manželku Žofii, dceru mnichovského vévody Jana. Nezachoval jí však věrnost, což mu vytýkal Jan Nepomucký. Král, aby si uklidnil své vlastní svědomí, začal podezřívat královnu z nevěry. Protože zpovědníkem královny byl Jan Nepomucký, král si ho nechal zavolat a chtěl, aby mu Jan vyzradil, z čeho se královna zpovídá. Samozřejmě, že Jan Nepomucký zpovědní tajemství nevyzradil a proto mu král chystal pomstu. Nechal ho surově mučit a sám se podílel i na jeho týrání, nakonec rozkázal katovi, aby ho svázal a vhodil do Vltavy, co se stalo 20. 3. 1393 ve večerních hodinách. Po měsíci bylo jeho tělo nalezeno s pěti hvězdami kolem hlavy. Jeho odkaz – nezradit zpovědní tajemství pod přísahou je stále aktuální pro kněžské povolání, jako i zachování lásky a věrnosti až do smrti platí pro všechna manželství. V litaniích k českým ochráncům jsme prosili o jejich přímluvy za český i slovenský národ. Královnu máje Pannu Marii jsme pozdravili svatým růžencem a litaniemi. Za varhanního doprovodu pana Borovského jsme poutní slavnost ukončili krásnými mariánskými českými a slovenskými písněmi.
Do svých domovů jsme se rozcházeli posilněni na duchu a mnozí poutníci si odnášeli vodu z pramene svatého Jana Nepomuckého.

Zdena Hloušková
Ze života spolkuPouť k svatému Janu Nepomuckému