Tradiční poutní slavnost k českému světci sv. Janu Nepomuckému se konala v neděli 18. května 2014 za hojné účasti svatojanských ctitelů v kapličce Nanebevzetí Panny Marie na Horním Bankově. Od loňského roku tato kaplička patří pod nově zřízenou farnost Košice – Podhradová. Poutní mši svaté předcházela májová pobožnost, při níž jsme modlitbami i zpěvem pozdravili Pannu Marii – Královnu máje.
Slavnostní mši svatou celebroval důstojný pan farář Martin Harčar za asistence důstojného pana Rudolfa Chudého a dvou seminaristů a za hudebního doprovodu p. Borovského. V homilii dp. Farář vyzvedl osobnost sv. Jana Nepomuckého, který pro diskrétnost – nevyzrazení zpovědního tajemství – položil svůj život. Zpovědní tajemství je nadpřirozený Boží dar. Mlčení má svůj význam i v dnešní době. Nás, poutníky, vyzval, abychom podle příkladu sv. Jana Nepomuckého dovedl mlčet, kdy je to třeba, ale naopak, nebáli se ozvat v pravý čas. O dar moudrosti musíme prosit. My se však chováme mnohdy obráceně. Dále zdůraznil důležitost ochrany rodiny – jako svazku muže a ženy, kterou jsme měli možnost podpořit v petici za referendum o této otázce.
Po slavnostní mši svaté jsme všichni průvodem kráčeli za modlitby Korunky k Božímu milosrdenství a zpěvu mariánských písní na Dolní Bankov ke kapličce sv. Jana Nepomuckého. Zde jsme se pomodlili litanie k našim českým ochráncům, dp. Farář položil kytici květů na oltář sv. Jana a zazpívali jsme dvě mariánské písně. Slavnost jsme zakončili poklonou sv. Janu Nepomuckému, abychom získali plnomocné odpustky, které při této slavnosti je možno získat.
Do svých domovů jsme odcházeli plní duchovních zážitků.

Zdenka Hloušková

Ze života spolkuPoutní slavnost k českému světci sv. Janu Nepomuckému v roce 2014