Česká omladina na Slovensku Vás pozýva na cyklus pre deti – Povesti českých hradov a zámkov. Program je pripravený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.
Budeme sa hrať, súťažiť, tvoriť, športovať, chodiť na výlety… Čaká nás krásne prázdninové dobrodružstvo, dobrá nálada a smiech.

Podrobnosti v prihláške.

Pro děti a mládežPovesti českých hradov a zámkov