Poznávací akademie Českého spolku v Košicích do České republiky patří už několik let k tradičním akcím. Po předchozích zájezdech do Prahy, do Českého ráje, na Severní Moravu a Severovýchodních Čech přišla řada na Jižní Čechy. Vybrali jsme pro naše putování příléhavý název: „Po stopách historie a osobností kultury Jižních Čech“.
Ve dnech 6. – 12. září 2009 navštívilo 48 členů Českého spolku v Košicích České Budějovice, Šumavu, Chodsko, hrady a zámky pánů pětilisté růže, zdejší kláštery a seznámilo se s odkazy osobností spjatých s Jižními Čechami (Karel Klostermann, Jindřich Šimon Baar, Emma Destinová, Jan Žižka a další).
Zážitky a znalosti z této podzimní akademie, kterou jsme mohli uspořádat díky podpoře Ministrerstva kultury Slovenské republiky (z programu Kultúra národnostných menšín) přispěly k prohloubení historických vazeb ke krajině našich předků.
Tradičně velice dobrá příprava a realizace programu zájezdu přispívá k velikému zájmu o tuto akci Českého spolku v Košicích a tak můžeme už dnes slíbit, že s podobnými akcemi můžou naši členové počítat i v příštích letech.

Jiří Gregorek
 
(Původní zpráva o podzimní akademii 2009 byla zveřejněna na našem webu 22. října 2009. Trochu jsme ji oprášili a doplnili. V archivu jsme  našli fotografie, které pořídili členové spolku – účastníci zájezdu na svých toulkách po jižních Čechách. Protože je jich kolem pěti set, dovolili jsme si udělat výběr. Připoměňte si atmosféru podzimní poznávací akademie 2009.)
-r-
 
 
Ze života spolkuPoznávací akademie 2009 v jižních Čechách – z našeho archivu