Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě zřízena byla r. 1865 na podnět a přičiněním měšťana a pozdějšího primátora pražského Františka Dittricha s počátečním kapitálem 40.000 zl., jenž opatřen byl vydáním 200 akcií po 200 zl. r. m. První parník „Praha“ zhotoven byl v Rustonově továrně pod Karlínem. Plavba na zkoušku konala se dne 15. srpna 1865 s výsledkem skvělým, načež dne 25. srpna 1865 zahájena byla plavba pravidelná. V r. 1866 přibyl druhý parník „Vyšehrad“ a akciový kapitál rozmnožen o dalších 200 akcií po 200 zl. r. m., tedy na 80.000 zl. r. m. Tento základní kapitál zůstal až podnes nezměněný. V r. 1885 pořízeny parníky „Rudolf“ a „Štěpánka“, v r. 1886 „Libuše“, v r. 1887 „František Josef I.“ V r. 1889 převzaty od Maxe Goldmanna, nástupce firmy Parrau a syn, která v r. 1880 zařídila konkurrenční paroplavbu na hořejší Vltavě, šroubové parníky „Bráník“, „Chuchle“, „Podol“, „Zbraslav“, „Zlíchov“ a přešla na společnost též koncesse Maxe Goldmanna. V r. 1891 zřízeny parníky „Primátor Dittrich“ a „Ferdinand I. Dobrotivý“, r. 1895 parník „Smíchov“ a šroubový parník „Závist“ a r. 1896 turbinový parník „Přemysl“. R. 1895 výnosem c. k. ministerstva vnitra ze 16. květ. 1895 č. 6126 povolena změna stanov a firmy na znění: „Pražská společnost pro paroplavbu na Vltavě a Labi v Čechách“. Parníků je nyní 7 vrtulových, 1 turbinový a 8 kolesových. Společnost zaměstnává průměrně 120 osob. Potřebné opravy lodí vykonávají se ve vlastní strojovně, zřízené r. 1892 ve veliké náplavce smíchovské. Výnosem c. k. místodržitelství král. Českého z 29. čce 1901 č. 122.964 udělena společnosti koncesse k provozování paroplavby k dopravě osob a zboží na Vltavě z Prahy do Mělníka a na Labi od Mělníka až na zemské hranice, mimo to podána žádost za udělení koncesse na Labe od Mělníka do Král. Hradce a Jaroměře.

Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 591–592.

Na snímku František Josef I., největší parník pražské flotily před rokem 1900

Galerie hrdostiPražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě vznikla před 155 lety