V Krajskej knižnici v Žiline bola 10. januára 2019 otvorená výstava, ktorá vo vzájomnej nadväznosti a súvislostiach pripomína svojským štýlom vznik československého štátu pred 100 rokmi , jeho rozdelenie k 1. 1. 1993 i pomery v súčasnej existencii občana v následníckych štátoch.

Výstava je zložená z výberu zo spoločnej tvorby karikaturistov Vladimíra Jiránka a Fedora Vica a je prezentovaná pod názvom PRED a PO.

Členovia Českého spolku aj záujemcovia z verejnosti možu navštíviť túto nezvyčajnú výstavu v Krajskej knižnici v Žiline ,otvorenú 10. januára 2019, až do 8. februára 2019. Jej reinštalácia bola zrealizovaná podľa návrhu jedného z autorov FedoraVica (okrem iného aj jako spomienka na spoľahlivého českého partnera Vladimíra Jiránka) a sprostredkovaná pre návštevníkov v spolupráci s Krajskou knižnicou a občianskym združením Český spolek Žilina.
Predovšetkým generáciam z období rokov 1950 – 2000 budú známe ich typické figúrky z karikatúr, ktoré sa pravidelne objavovali na titulnej stránke denníka LIDOVÉ NOVINY, v humoristických časopisoch ROHÁČ, DIKOBRAZ a ďalších časopisoch aj knihách. Prierez ich tvorby mapuje s každodenným humorným nadhľadom vývoj spoločnosti a reakciu verejnosti na bežné aj závažné životné situácie, s ktorými sa v priebehu viac ako polstoročia až do dnešnej doby stretli a stretávajú bežní obyvatelia, mnohí „na vlastnej koži“. Ako názov napovedá, jedná sa o humoristický pohľad na dianie – najskôr v Československej republike a po rozdelení začiatkom r. 1993 v oboch nových štátnych útvaroch – teda PRED a PO rozdelení pôvodného štátu, až do súčasnosti. Celkovo výstava historicky súvisí a pripomína vznik republiky pred 100 rokmi, jej rozdelenie pred 25 rokmi i pomery v súčasnej existencii občana v následníckych štátoch.
Na mušku si autori berú všetko a všetky, nešetria predstaviteľov politickej scény ani iné celebrity. Okrem tohoto obsahu a samotnej výstavy je možné len s povďakou kvitovať, že jej tvorca a propagátor Fedor Vico – „odmenený“ v minulom režime dlhoročným zákazom publikovania – dáva svoj charakteristický prejav stále k dispozícii širokej verejnosti – aj v súčasnej tvorbe obnoveného humoristického dvojtýždenníka BUMERANG v prílohe sobotňajšieho vydania Športu – 26.januára 2019 vyšlo už v 5. ročníku jeho druhé tohtoročné číslo. Pre pamätníkov môže byť táto výstava tiež príležitosťou zamyslieť sa nad históriou a porovnať kreslený humor v kontexte odlišných politických režimov i spoločenských ovzduší. Súbežne by sa s istou mierou nadsázky možno dalo aj povedať, že by svojou dávkou k životu potrebného humoru aspoň čiastočne mohla prispieť k určitému nadľahčeniu problémov, ktoré nás v našej občianskej existencii v novovytvorených štátnych útvaroch v dosť širokej miere zaťažujú. Tak povediac – niekedy nad únosnú mieru pre normálneho človeka….

Poznámka k autorom:
Vladimír JIRÁNEK, nar. 6. 6. 1938 , zomrel 6. 11. 2012
Fedor VICO, nar. 9. 11. 1944, žije v Prešove

spracoval Svatopluk Pach

Regionální České spolkyČeský spolek ŽilinaPred a Po v Žiline