Každý rok si členové Českého spolku v Košicích připomínají 28. říjen a památku zakladatelů prvního společného státu Čechů a Slováků T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u jejich památníku v Košicích. Bronzové busty na žulových podstavcích od akademického sochaře Josefa Vajce na rozhraní ulic Masarykové a Štefánikové tu připomínají už od 27. 10. 2004 vznik 1. Československé republiky.
Tomuto významnému výročí jsme i my ve společenském klubu Českého spolku v Košicích věnovali čtvrteční odpoledne 25. října 2012. Sešlo se nás jako obvykle tolik, že jsme zaplnili naši místnost. Přednášky se ujal pan Šipoš. Věnoval se jednomu se zakladatelů společného státu– Slováku Milanu Rastislavovi Štefánikovi.
Přednášku rozdělil chronologicky – Dětství a mladost – Vědecká kariéra – Světoběžník – Vojenská kariéra – Organizátor Československé národní rady – Diplomatické cesty – Tragická nehoda – Oficiální teorie – Teorie o atentátu – Pocta. Přednáška byla vyčerpávající a velmi zajímavá. O Štefánikovi se už mluví dlouho a moc, různé zaručené teorie a fámy, méně se mluví o jeho metodách k dosažení známosti na vlivných místech. Pravdou ovšem zůstává, že kdyby nebylo právě jeho vůle, vlastností a známostí a hlavně jeho vysokého vzdělání (viz vyjádření T. G. Masaryka z knihy Anny Gašparikové- Horákové U Masarykovců) mohla cesta k dosáhnutí samostatnosti vést mnohem svízelněji a déle. A to si myslím uvědomil každý posluchač této přednášky bez rozdílu zda Čech či Slovák.
Pan Šipoš donesl také ukázky pohlednic, odznaků, známek, fotografií, jejichž tématem je právě M. R. Štefánik. Na závěr Ing. Sedlatý promítl film o Štefánikovi z období vzniku 1. čsl. republiky.
Velmi doporučujeme zájemcům o naši historii seznámit se – tak jako my v klubu – se životem této velké osobnosti.
Vyobrazené poštovní známky a odznak jsou z vlastní sbírky pana Šipoše.

Miluše Babjáková

Klubové akcePřednáška o životě a významu M. R. Štefanika