Krátké, mlhavé prosincové dny jsme i v našem klubu prožili v předvánoční náladě. Mimo návštěvy Vánočního koncertu Českého spolku v Košicích, který opravdu důstojně reprezentoval českou menšinu v Košicích, měli naši členové a sympatizanti možnost návštěvy ještě dalších akcí. Už sice mnohem menších, ale myslím, že milých a opravdu předvánočních.

Ve čtvrtek dne 10. 12. 2015 se konala v hudebním salonku Veřejné knihovny Jána Bocatia přednáška o českém hudebním skladateli Janu Jakubu Rybovi.
V první části pan Novotný obeznámil účastníky se životem tohoto hudebního skladatele a ve druhé části jsme měli možnosti poslechnout si a zhlédnout na filmovém plátně krásnou Českou mši vánoční. Bylo to opravdu nádherné. Jak hudba skladatele, krásný zpěv Beno Blachuta, Marie Mrázové a dalších, krásné kresby Josefa Lady a samozřejmě nádherně animované celé dílo.
Kdo se nezúčastnil, určitě může litovat. Sluší se zopakovat si fakta o životě skladatele, jehož hudba zaznívá v době adventu i Vánoc jak v chrámech, tak i v koncertních sálech. Jan Jakub Ryba se narodil roku 1765 v Přešticích. Již jako devítiletý hrál nadaný hoch klavírní skladby. Hudba, kterou poznal mladý Ryba z pražských chrámů, rozhodla o jeho budoucnosti. Horlivě se začal věnovat komponování. Svou slavnou vánoční mši poprvé uvedl jako kantor v chrámu ve starém Rožmitálu 24. prosince 1796. A proč přežila tato mše dodnes?
Jednalo se o skladbu ryze českou a navíc radostnou. Šlo o revoluční zásah do latinské liturgie. Mše je založena na lidových prvcích. Známý biblický text přenesl skladatel do domácího lidového prostředí. Mše byla navíc napsána tak, že ani méně zdatný hudebník nemá problémy ji zahrát a zazpívat. Missa pastoralis Jakuba Jana Ryby se stala dlouhodobě nejoblíbenější a ničím nenahraditelnou součástí českých Vánoc.
O těchto slovech jsme se při poslechu hudby a sledování postaviček malíře Josefa Lady mohli přesvědčit. Díky manželům Novotným jsme prožili krásné odpoledne. Navíc k čarovnému duchu přispělo i místo konání, ve starém košickém paláci. Za okny jsme mohli obdivovat vánočně ozdobené staré stromy před Státním divadlem. Vše jsme zakončili družným posezením u připraveného občerstvení a poté jsme se spokojeni rozešli do vyzdobených košických ulic.

Připomeňte si slavnou Českou mši vánoční vyvedenou v obrázcích mistra Josefa Lady.

Klubové akcePředvánoční období v našem Společenském klubu