Právě letos v březnových dnech uplynulo 75 let od chvíle, kdy se první Československá republika ocitla ve smrtelném ohrožení. Od roku 1918 perspektivně se rozvíjející demokratická republika byla rázem přejmenovaná na Böhmen und Möhren.
Přednášejícím v klubu byl Ing. Gregorek, který nám zopakoval, co všechno předcházelo těmto osudovým dnům od vzniku republiky: Pařížská mírová konference, Versailleská smlouva, Trianonská mírová smlouva, Vídeňská arbitráž a vznik republiky sestávající z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vznikla republika, ve které žili obyvatelé různých národnostní v relativním souladu. Ovšem v pozadí tohoto klidu už pomalu doutnaly síly, které se snažily o jeho narušení. Neblaze známá Henleinova strana začala zvláště v pohraničních oblastech s protičeskou kampaní a chtěla si uzurpovat území tehdejší Československé republiky. Následoval „ Mnichov“, okleštění republiky, neblahý 16. březen 1939, odchod vlády do exilu, vznik samostatného Slovenska.
Dále Ing. Gregorek líčil život na okupovaném území Čech a Moravy, vlastně už v době 2. světové války: germanizace, odchod pracovních sil do Říše, lístkový systém, Heydrichiáda, vypálení Lidic a Ležáků.
Situaci tohoto období nám připomněly články a fotografie z knihy J. Uhlíře a J. Kaplana „Praha ve stínu hákového kříže“, mapa okleštěné republiky, mobilizační vyhláška a jiné dokumenty z té doby. Někteří z nás mají tuto dobu v paměti z dětských let, proto bylo o čem vyprávět.
Promítání prvního dílu krásného filmu „Poslední vlak z Frývaldova“ nás do této doby přeneslo.

Miluše Babjáková
foto: Pavol Kraus

Klubové akceOkupace českých zemí – rok 1939