Vážení členové Českého spolku v Košicích a České omladiny na Slovensku!
Vážení příznivci české kultury!

S velkou obavou a zděšením jsme přijali v uplynulých dnech informaci pana velvyslance České republiky na Slovensku, Rudolfa Jindráka, o chystaném zrušení vysílání stanic Českéh televize na území Slovenské republiky, s velkou pravděpodobností již 27. 7. 2023. K tomuto kroku přistoupí pravděpodobně všichni slovenští operátoři po nátlaku, který na ně vyyvíjí soukromé společnosti Markíza a Joj z ekonomických a právních příčin. Bližší informace o příčinách jsou v přiloženém materiálu.

Rozhovor s velvyslancem ČR na Slovensku

Český spolek na Slovensku, Česká omladina na Slovensku a Český spolek v Košicích se obrací na představitele veřejné moci v SR a ČR otevřeným dopisem se žádostí o záchranu českého televizního vysílání v SR. Zárově jsme vyzvali k podpoře tohoto dopisu i ostatní regionální České spolky. Otevřený dopis zveřejníme na našem webu v následujících dnech.

Protože české televizní vysílání na Slovensku sleduje i významně velká část slovenských obyvatel a ti nejsou o chystaném vypnutí nijak informováni, což záměru zmíněných soukromých televizních společností zcela vyhovuje, zahájili jsme zároveň spolupráci s dostupnými tiskovými a rozhlasovými médii, aby veřejnost dostala relevantní informace a mohla na ně reagovat.

Obracíme se na vás ale s naléhavou prosbou o šíření zprávy o připravovaném brzkém zrušení českého televizního vysílání na území Slovenské republiky všemi vašimi dostupnými prostředky a na všechny vaše dostupné kontakty osobní, písemné, elektronické, telefonické i kontakty na sociálních sítích, aby se informaci dozvěděl co největší počet obyvatel SR. Prosíme, jednejte rychle, času je málo! Děkujeme.

 

Předsednictvo Českého spolku v Košicích a České omladiny na Slovensku

AktuálněPřijdeme o vysílání České televize na Slovensku?