Pokud se rozhodnete pro velmi příjemnou procházku v okolí Košic, rozhodně nejlepší tip je cesta z Dolního Bankova, krásným čistým lesem kolem kapličky svatého Jana Nepomuckého na Alpínku. To určitě dosvědčí členky našeho spolku, které tuto procházku za krásného slunečního odpoledne absolvovaly. Vyměnily jsme tentokrát klubovou místnost za přírodu a stálo to za to.

Z městského autobusu č.14 jsme vystoupily na Dolním Bankově. Tam před luxusním hotelem paní Babjáková povyprávěla o jeho historii (prý nejstarším na Slovensku) za 141 let od jeho vzniku. Vyprávěla i o historii kdysi honosných vil v jeho blízkosti. Určitě si hodně z nás členů pamatuje na nedělní odpolední veselé zábavy v tomto hotelu – no, to je bohužel pryč tak, jako je pryč i naše mládí. Snad na tu kávu se tu ještě posadíme a vychutnáme trochu noblesy.
Tak jsme si trochu zavzpomínaly a za chvíli jsme pomalým tempem krásným lesem došly k „naší kapličce“. Už je to 10 let od chvíle, kdy po rekonstrukci vykonané naším Českým spolkem v Košicích byla v roce 2001 znovu vysvěcena děkanem Pavlem Drábem. Od té doby se o ní stará členka výboru ČS v Košicích paní Hloušková. Na uvedené cestě se každý u této kapličky zastaví a my Češi můžeme být jen hrdí, že se i touto cestou dostane naše česká košická menšina do povědomí Košičanů.
Trochu jsme si pověděly o osudu svatého Jana Nepomuckého. A historie kapličky? Na Staré spišské cestě vedoucí z Bankova na Alpínku byla už v roce 1867 dřevěná kaplička, u které se setkávali členové Bratrství svatého Růžence. V roce 1922 na tomto místě projektoval a postavil Josef Wirth z milodarů Košičanů nynější kapličku. Původní starou dřevěnou sochu Jana Nepomuckého v roku 1993 ukradl neznámý pachatel a také kaplička byla ve zlém stavu. Rekonstrukce se chopil Český spolek v  Košicích. A víte, že kaplička tohoto světce není v Košicích jediná? Další můžete najít v obci Ťahanovce a třetí byla ještě v Košicích na jatkách.
Po osvěžení u krásně upraveného pramene pod kapličkou jsme pomalým krokem, vychutnávajíc  jarní pohodu, došly na Alpínku. Na stromech ještě nebylo listí, takže sluneční paprsky krásně prosvěcovaly les. I když byl všední den, míjeli nás mnozí cyklisté. Na Alpínce jsme si taktéž něco řekly o historii tohoto rekreačního místa Košic. No a nakonec určitě každému dobře padla káva či čokoláda, ba i pivo ve zdejší přístavbě lovecké vily Karola z roku 1898.
Loučily jsme se všechny spokojeny a s předsevzetím, že budou další vycházky. Ale doporučujeme – kdo z vás tuto cestu ještě neabsolvoval, určitě se po ní vydejte! Je krásná v kterékoliv roční době.

Miluše Babjáková

Klubové akceProcházka ke kapličce svatého Jana Nepomuckého