Na slavnostním zasedání ke 20. výročí Českého spolku na Slovensku pronesla slavnostní projev velvyslankyně ČR paní Livia Klausová

Vážené dámy, vážení pánové, milí krajané, přátelé,
velmi ráda bych Vás všechny srdečně pozdravila a především Vám poblahopřála ke 20. výročí založení Českého spolku na Slovensku. Dovolte mi, abych připojila pár slov.
Jedním z důležitých – a možná nejdůležitějších – cílů Vašeho spolku je podíl na péči o výjimečné vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou. Česko-slovenské vztahy vždy byly velmi dobré a jsou velmi dobré i v současnosti. Díky kulturní a jazykové blízkosti a několik desetiletí trvajícímu spolužití v jednom státě mají naše vzájemné vztahy výjimečný charakter a je na nás všech, aby tomu tak bylo i v budoucnu.
S ohledem na společné česko-slovenské dějiny je právě letošní rok velmi důležitý. Letos slavíme řadu významných kulatých česko-slovenských výročí – například 100 let od založení česko-slovenských legií; 70 let od Slovenského národního povstání, 70 let od začátku osvobozování Československa či 25 let od Listopadu 1989.

Pokud jde o výjimečnost česko-slovenských vztahů, je výborné, že oba naše národy si stále zůstávají blízké, že si máme stále co nabídnout a že se můžeme navzájem obohacovat. A že – i pokud jde o kulturní výměnu – dál rozvíjíme společné pevné základy z minulosti.
Jsem ráda, že jste mě pozvali na Vaši oslavu 20. výročí založení Českého spolku na Slovensku. Jedna z mých prvních cest coby velvyslankyně vedla z Bratislavy právě sem za Vámi do Košic, kde jsem se setkala s některými z Vás. A dnes mám příležitost setkat se s českými krajany z dalších slovenských měst.
Velmi mě těší, že dnes mohu být s Vámi.
Ještě jednou děkuji za pozvání na dnešní hezký večer.

Oceňuji, co jste za 20 let vykonali, a přeji Českému spolku mnoho krásných a užitečných aktivit do budoucna.

Český spolek na SlovenskuProjev velvyslankyně ČR paní Livie Klausové