V rámci plánovaného zasedání Českého spolku na Slovensku dne 30. 4. 2011 v Martině členové předsednictva a předsedové Českých spolků si kromě pracovního programu tentokrát uctili památku našeho prvního prezidenta. V Martině jsme zasedali už vícekrát, a proto bylo na čase, abychom konečně navštívili místa, kde T. G. Masaryk jezdil na letní sídlo, kde měl svou vilu, a to v Bystričce u Martina.
Z nádraží Vrútky nás dovezl mikrobus do pěkné příměstské vesnice, která se od doby návštěv prezidenta s rodinou určitě změnila k nepoznání. Ale vila, vystavěna podle plánu z dílny architekta Jurkoviče stojí dodnes tak, jako před 90 lety.
Vila je už v soukromých rukách, ale bylo nám umožněné vstoupit na památná místa – do přijímacího salonu. Masarykovy pobyty nám připomínaly obrazy na zdech a v saloně dobový nábytek. Dokonce jsme si sedli v parku u vily na lavičku na místo, kde seděl T. G. Masaryk s Karlem Čapkem. Však fotografie jsou svědky naší návštěvy.
Po prohlídce jsem se přesunuli do místní knihovny. Členka ČS Martin Jana Křížová, nám pověděla fakta o T. G. Masarykovi a jeho rodiny související s pobytem v Bystričce. Potom následovalo vyprávění pamětnice na Alici Masarykovou, 86-leté paní profesorky Zory Frkáňové pocházející z intelektuální martinské rodiny. Jak sama říkala, rodiny československého ladění. A protože Alice Masaryková měla mezi tehdejší martinskou inteligencí hodně blízkých přátel (Šoltésová, Vajanský, Mudroň aj.) spřátelila se Alice i s touto tehdy mladou ženou. Bylo to v roce 1946, kdy Alice přijela po válce do Bystričky, aby se setkala po letech se svými přáteli, chtěla vědět, jak se tu žilo za Slovenského státu a jak přežili povstání. Bohužel další setkání s Alicí bylo pro paní profesorku neradostné. Po 28 letech po smrti Alice se zúčastnila uložení urny s popelem Alice do Lán a na místo jejího odpočinku položila kosodřevinu z jejího milovaného kraje Na Slovensku.
Vyprávění bylo velmi zajímavé, neboť už i jako mladá slečna se paní profesorka účastnila různých setkání mladých lidí s T. G. Masarykem a jeho rodinou. Z vyprávění a z vlastního poznání napsala knihu „Masaryk a Bystrička“ a korigovala i jiné knihy o Masarykovi.
Po pracovní části dne – zasedání Českého spolku – jsme se ještě vydali trochu do přírody. Hned za Bystričkou, dá se říci už v podhůří Martinských holí, po krátkém stoupání jsme došli i k původní srubové chatě, kam T. G. Masaryk chodil s přáteli do voňavého lesa opékat nebo jen tak povídat si a těšit se z krásné přírody. I dnes je tu opravdu idylicky. A opět odkazuji na fotografie ukazující velmi pěkně strávené chvíle.
Touto cestou bych chtěla poděkovat jménem předsednictva Českého spolku na Slovensku předsedovi Ing. Josefovi Trávníčkovi a členkám Janě Křížové a Jaroslavě Rabiňákové z ČS Martin, že zařídili, abychom viděli tyto krásná místa. Díky patří také za krásné fotografie předsedovi ČS Žilina Ing. Pachovi. Budeme mít nad nimi opravdu na co vzpomínat. Vše to na nás v Bystričce dýchalo minulostí. A možná fotografie vyzvou další naše členy k návštěvě těchto míst nebo aspoň k seznámení se četbou s těmito místy na krásném Slovensku, které byly místy oddychu pro našeho prvního prezidenta.

Miluše Babjáková, foto Ing. Pach

Český spolek na SlovenskuČlenové předsednictva ČS na Slovensku vzpomínali na T. G. Masaryka