Pro poslední literárně-hudební odpoledne pod tradičním názvem „Už vím co budu číst“ jsme zvolili díla Vladimíra Párala a Jarmily Loukotkové.
Vladimír Páral oslavil v srpnu letošního roku osmdesátiny. Literární kritici dělí jeho knihy do několika celků. Jsou to: černá pentalogie, bílá řada a vědecko-fantastická próza.
Z té první jsme pro naše setkání vybrali jednu z jeho nejznámějších knih – Profesionální žena s podtitulem Román pro každého. V anotaci k této knize A. Chmelárová mimo jiné napsala: „Jako všechna jeho díla, i toto mi tak trochu nastavuje křivé zrcadlo, ve kterém chtě – nechtě trochu vidím samu sebe, a tím mne nutí k určitým změnám postojů k vlastnímu osudu“.
Z jeho fantastických próz jsme zvolili ukázky z knihy Romeo a Julie 2300. Zdánlivě otřepaný shakespearovský příběh zde dostává jiný rozměr. Láska mladého páru je podrobena v roce 2300 různým psychologickým a genetickým testům, jejíchž výsledek jednoznačně odmítá spolunažívání tomuto zamilovanému páru. Oni ale přece navzdory všem nejmodernějším vědeckým poznatkům odolají všem překážkám.

Po krátké klavírní skladbě jsme posluchače pozvali na procházku historickým románem Jarmily Loukotkové Navzdory básník zpívá. Tento román patří k nejúspěšnějším historickým románům spisovatelky. Dosud vyšlo 10 vydání její knihy, to poslední v listopadu minulého roku, čtyři roky po autorčině smrti. Ukázky z románu uvedly posluchače do různých údobí života francouzského bouřliváka, tuláka, člověka nevázaného života ale především básníka Francoise Villona žijícího v 15. století v Paříži a jejím okolí. Jeho přátelé byli bohatí šlechticové, ale i lupiči a šibeničníci. Jeho básně znala celá Paříž, byl miláčkem žen a nepřítelem církve. J. Loukotková přeložila celé básnické F. Villona, a tak jeho poezie nemohla chybět na našem setkání. Bylo zážitkem vyslechnout si ji v brilantním podání P. Vilhana. Jednotlivé ukázky poezie a prózy vhodně spájely houslové skladby a improvizace v působivém provedení P. Orgována. Ukázky z románu střídavě četly H. Miškufová a M. Kučerová.
Zajímavý popis středověkých chudinských čtvrtí, univerzitního prostředí i královského dvoru plného intrig, neřestí a poprav, ale i lásky, soucitu a tragédií prostoupený verši F. Villona vtáhne vnímavého čtenáře tak do děje, že má problém knihu odložit. Doporučujeme k přečtení.
Výběr spisovatelů opět ovlivnila kniha 1000 dobrých knih, vydaná VKJB v Košicích. Příslušné anotace přečetla ředitelka knihovny K. Kernerová, té jako vždy patřilo i úvodní a závěrečné slovo. Se stručným životopisy V. Párala a J. Loukotkové seznámila návštěvníky E. Balušíková.
O všechny tři literáně-hudební odpoledne v roce 2012 byl ze strany posluchačů zájem, proto jsme se rozhodli v těchto pokračovat i v následujícím roce. Na shledanou v březnu 2013.

Eva Balušíková

Už vím, co číst a poslouchatŘíjnové setkání s knihou