M.H.: Vážení přátelé, dovolte, abych na dnešní rozhovor s jubilantem pozvala vám jistě známého pána Jirku Novotného. Vítej! Vím o tobě, že jsi v červnu dovršil 80 let. Vím také, že žiješ 65 let na Slovensku a z toho 63 let nepřetržitě v Košicích. Jaký byl tvůj příchod na Slovensko?

J.N.: Chuť muzicírovat mně přivedla v roku 1950 do Vojenské hudební školy v Praze. O rok poozději byla škola převelená do Spišského Podhradí. Tu jsem ukončil v roku 1953 a nastoupil k divizní hudbě do Košic. V roku 1960 byla tato přeložena do Prešova. Zde jsem působil jako hudebník z povolání 7 let. V armádě jsem odsloužil 17 let. V roku 1961 jsem si dálkovým studiem doplnil hudební vzdělání na Konzervatoři v Košicích. Po odchodě do civilu v roku 1967 jsem byl na podkladě úspěšného konkurzu přijatý do Lidové školy umění na Sverdlovově ul. v Košicích jako první interní učitel dechových nástrojů. V roku 1978 jsem byl vyjmenovaný za zakladatele a ředitele LŠU na Brigádnické ulici v Košicích.

M.H.: Mohl bys nám něco říci o založení a působení Dechového orchestru mladých?

J.N.: V roce 1970 na podnět tehdejšího ředitele J. Grünwalda jsem založil na ĽŠU Sverdlovova Źácký dechový orchestr. V průběhu vývoje se orchestr rozšířil do počtu 60 členů. Z původního názvu se stal Dechový orchestr mladých. S týmto orchestrem jsem úspěšně reprezentoval město i stát na koncertech, festivalech i soutěžích téměř po celé Evropě. Jako umělecký vedoucí a dirigent jsem orchestr řídil plných 40 let.

M.H.: Byl jsi dirigentem i v dalších orchestrech?

J.N.: Mimo Dechového orchestru mladých jsem byl i dirigentem Dechového orchestru VSŽ i malé dechovky Kodurka plných 16 let.

M.H.: Na které úspěchy rád vzpomínáš?

J.N.: S Dechovým orchestrem mladých největším úspěchem bylo 1. místo Cum laude na Mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu v roce 1987 a 1. místo – Laureát Mezinárodní soutěže v Brně v roce 1997. Největším úspěchem s orchestrem VSŽ bylo 1. místo na Mezinárodní soutěži v německém Böselu v roce 1992.

M.H.: Orchestr si získával a získává uznání, popularitu, výborné jméno, roste počet jeho posluchačů a příznivců…

J.N.: Přicházela pozvání na zahraniční festivaly do Německa, Maďarska, Belgicka i Rakouska. Dále to byly zájezdy do Bulharska, Německa, Ruska, Maďarska a Polska. A neobešli jsme ani české festivaly v Kolíně, Zlíně, Příboru a Brně.

M.H.: Mohl bys nám ríct něco o své činnosti v Českém spolku v Košicích?

J.N.: Od mého nástupi do důchodu jsem se stal platným členem ČS v Košicích a aktivně se dodnes zapojuji do klubové činnosti i s manželkou. Uskutečnil jsem 10 přednášek. Na podzim připravuji hudební medailon k 45. výročí Moravské malé dechové hudby Moravanka a 75. výročí jejího dirigenta a zakladatele Jana Slabáka.

M.H.: Děkujeme, že se aktivně zapojujete i s manželkou do klubové činnosti ČS a také děkujeme za všechny přednášky z oboru vážné i populární hudby. Jsme rádi, že jsi přijal naše pozvání do křesla pro hosty. Do dalšího života přejeme hodně zdraví, radost ze života a opravdové přátele.

Marie Harmatová

Galerie hrdostiRozhovor v křesle pro hosta 2016