V neděli 12. 1. 2014 jsme se v náboženské obci Košice spolu s Českým spolkem v Košicích rozloučili s bratrem vikářem ThMgr. Jánem Laukem. Po devíti letech náročné a obětavé práce ukončí k 3l. 1. 2014 duchovní službu v náboženské obci Košice a odchází do duchovní služby v náboženské obci Třebíč v ČR.
Účastníci slavnostní bohoslužby poděkovali bratru vikáři za jeho záslužnou práci a příkladnou spolupráci s Českým spolkem v Košicích. Vzpomeňte např. vzpomínkové bohoslužby na upálení Mista Jana Husa v obci Lúčka při Rožňavě anebo Advetní večer Božího slova a hudby v obci Margecany, které se konají řadu let.
K slavnostnímu rázu bohoslužeb velkou měrou přispěl krásným vystoupením Ženský pěvecký zbor Českého spolku v Košicích.
Našemu milému bratru Jánovi přejeme v jeho další duchovní službě hodně úspěchů, pevného zdraví a Božího požehnání.

Růžena Kulichová
předsedkyně Rady starších NO Košice

Ze života spolkuRozloučení s vikářem