V pátek 27. srpna 2010 proběhlo v Košicích výjezdové zasedání slovenské vlády. Při té příležitosti se představitelé národnostních menšin, kteří se společným prohlášením obrátili na premiérku Ivetu Radičovou  krátce po jejím jmenování, setkali s místopředsedou vlády pro lidská práva a menšiny, Rudolfem Chmelem.
Český spolek na Slovensku z důvodu nepřítomnosti jeho předsedy zastupovala předsedkyně  Českého spolku v Košicích. Vicepremiér nás informoval o probíhajícím konstituování  Úřadu pro lidská práva a národnostní menšiny, na který by po schválení kompetenčního zákona měla přejít část dosavadních kompetencí Ministerstva kultury, které se týkají kultury národnostních menšin a také o tom, že místopředseda vlády pro lidská práva a národnostní menšiny by měl spolurozhodovat o otázkách týkajících se národnostního školství, které zůstanou v kompetenci Ministerstva školství a jazykových práv národnostních menšin v souvislosti se zákonem o státním jazyku, který zůstává v kompetenci Ministerstva kultury.
Podrobněji jsme hovořili o záměrech vlády v oblasti národnostních menšin, jak je uvádí programové vyhlášení vlády, zejména o připravované změně zákona o státním jazyku a připravovaném zákoně o podpoře kultury národnostních menšin, které by měly být předloženy do parlamentu ještě do konce letošního roku i o záměrech v dlouhodobějším horizontu, jako je příprava podkladů a alternativ možné komplexní právní úpravy postavení národnostních menšin, grantovém systému pro menšinovou kulturu, národnostním školství, národnostním vysílání v médiích a nejbližším sčítání lidu. Naším nejbližším spolupracovníkem se stává nově jmenovaný generální ředitel sekce pro lidská práva a národnostní menšiny Úřadu vlády SR, Kálmán Petocz. Zdá se, že snad menšinám svítá na trochu normálnější časy.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích
Český spolek na SlovenskuSetkání menšin s místopředsedou vlády