Na podzim minulého roku proběhla změna v personálním obsazení a koncepci vysílání Národnostního magazínu Slovenského rozhlasu. Na toto téma jsem si povídala s paní Věrou Meďašovou, jednou z nových posil vysílání.

Český národnostní magazín (Národnostný magazín) vysílá Slovenský rozhlas, rádio Regina každou druhou neděli od 20:00 do 21:00. Sledovat jej můžete také na internetu, kde v archivu najdete všechna minulá vysílání.

Webové adresy archivu národnostního vysílání v roce 2016 najdete pod článkem. Musím přiznat, že vyhledávání jednotlivých dílů není snadné, na jedné adrese najdete všechny národnostní magazíny (český, romský, rusínský, ukrajinský, polský a německý), vybírat musíte podle data, je to nepřehledné a uživatelsky nepohodlné. Ale nenechte se odradit.

Jak jsem psala v úvodu, magazín prošel na podzim roku 2015 změnou, změnila se náplň jednotlivých dílů a také redaktorky, které pořad připravují. Cílem těchto změn bylo zatraktivnit pořad pro širší veřejnost. Klíčovým požadavkem na nové osazenstvo bylo, aby magazín tvořily převážně rozhovory s Čechy žijícími na Slovensku, s obyčejnými lidmi, z nichž každý má za sebou příběh o tom, jak se na Slovensko dostal, jak dlouho zde žije a proč se nadále cítí být Čechem. Tyto rozhovory pro nás nyní připravují členky Českého spolku v Košicích Věra Meďašová a Jitka Smrigová, které se staly novými redaktorkami magazínu.

Za dobu svého působení už natočily 20 rozhovorů, z nichž některé ještě čekají na svoje odvysílání. Mluvily s představiteli české kulturní elity, s vůdčími osobnostmi české menšiny na Slovensku, ale hlavně s lidmi kolem sebe, se členy českých spolků a jejich rodinnými příslušníky. Vyposlechly zajímavé osobní i rodinné příběhy, se kterými nás seznamují.

Jak říká paní Meďašová, začátky nebyly a nejsou jednoduché. Zájem a nadšení pro práci tvoří jenom základ při realizaci jednotlivých dílů, praktické dovednosti se učí za pochodu. Od technických detailů, kde umístit mikrofon, jak hovořit, aby bylo mluvené slovo srozumitelné, jak se vyvarovat ruchů, po dovednost vést rozhovor tak, aby zazněly ty nejdůležitější události, aby se zpovídaný cítil dobře, aby byl výsledný obsah zajímavý. Paní Meďašové se např. osvědčilo nechat zpovídaného volně mluvit, tak má dost prostoru k vyslovení názorů a postojů a dozvíte se nejvíc informací z jeho života. Ale natočením rozhovoru je práce teprve v polovině, než se příspěvek dostane do vysílání, musí se ještě sestříhat, což dělá většinou paní Smrigová. Následuje dramaturgická práce, sepsání scénáře, který bude jednotlivé rozhovory propojovat. A potom se tento propojovací text nahrává ve studiu. Nakonec se ještě vybere hudba, která celý pořad odlehčuje a může se vysílat. Konečná podoba pořadu je výsledkem práce celého týmu, redaktorek, zvukaře a šéfredaktorky.

Pár dílů magazínu jsem si poslechla a musím oběma dámám složit hold, pořad je zajímavý a profesionálně udělaný. Všem doporučuji jeho poslech. Co už víc připomene domovinu než životní příběhy podobné těm našim.

Na základě rozhovoru s paní Věrou Meďašovou
napsala Šárka Popelková

Přehled pořadů českého národnostního magazínu v roce 2016
(pro poslech stačí kliknout na příslušný odkaz)

17. 1. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/371344
31. 1. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/377959 – repríza

14. 2. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/386046
28. 2. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/393936

13. 3. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/403790 – výběr z tvorby českých autorů
27. 3. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/412051

10. 4. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/421530
24. 4. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/430128 – rozhovory o umění

8. 5. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/439943 – hosté Leoš Svárovský a Miro Kolbašský
22. 5. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/448651 – víkend s dětmi, basketbal v Košicích, rozhovor s violončelistkou

5. 6. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/457591 – záznam z konceretu Karel IV. císař římský
19. 6. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/466339 – čím žije Český spolek na Slovensku

3. 7. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/474814
17. 7. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/483430 – záznam z koncertu Česká hudba v průběhu století
31. 7. 2016 – http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/492105 – jak vnímáme svůj mateřinský jazyk

DokumentySlovenský rozhlas a český národnostní magazín