Výbor Českého spolku na Slovensku se smutkem v srdci oznamuje, že nás dne 10. 6. 2011 navždy náhle opustil předseda Českého spolku v Liptovském Hrádku
Ing. Milan Kudrna
Rodina, známí a přátelé, zástupci ČS na Slovensku, ČS Liptovský Hrádek, ČS Žilina, ČSMartin, ČS Košice se s ním rozloučili v Domě smutku v Liptovském Petru dne 14. 6. 2011.

Ing. Milan Kudrna se narodil 27. 12. 1945 u Tábora. Vyučil se za radiomechanika v Kutné Hoře a po vyučení pracoval v Leteckých dílnách Praha – Kbely. Na vojenskou základní službu odešel na Slovensko do Popradu a tento kraj se mu stal osudným. V roce 1966 se v tomto kraji oženil a narodil se mu syn a dcera. Nastoupil do zaměstnání jako dělník v Tesle Liptovský Hrádek. Jako pilný, snaživý a skromný člověk se dopracoval až na pozici vedoucího oddělení a v roce 1977 absolvoval na Vysoké dopravní škole v Žilině a získal titul inženýra. Od roku 1997 byl na invalidním důchodu a od roku 2006 na starobním důchodu.
Také Milan, jako Čech, prožíval těžko rozdělení Československé republiky, proto byl jedním ze zakládajících členů Českého spolku v Liptovském Hrádku. Spolek združoval Čechy nejen z Hrádku, ale i z Liptovského Mikuláše a okolí. Milan jako jeho předseda vždycky patřil mezi ty, na které se dalo spolehnout ať už v práci pro spolek, pro „své“ členy, prostě pro blaho společenství, ve kterém se cítil dobře. S jeho jménem jsou nerozlučně spjaté různé akce pro českou komunitu a její příznivce, zvláště pak každoroční setkání členů Českých spolků v Žiarské dolině. Určitě si v této dolině i letos na Milana vzpomeneme, ať už na symbolickém hřbitovu nebo u ohniště. Budeme vzpomínat, jak nám pomáhal zdolávat výstup na Žiarskou chatu pomocí svého autíčka, kterému se sice velmi do kopce nechtělo, ale Milan ho silou vůle nahoru přece i s námi dotáhl.
Jako člen výboru Českého spolku na Slovensku se zúčastnil každého zasedání i když se někdy cítil ne nejlépe.
Milane, budeš nám chybět, zůstaneš stále v našich srdcích!

Výbor ČSnS

Společenská kronikaSmutná zpráva z Liptova