Symfonická báseň Šárka. Rozbor a výklad básně.

Potěšil nás zájem návštěvníků, přišlo jich tolik, že jsme museli nahonem přinést další židle. Přichází jaro, pominul strach z covidu a pravidelné setkávání každý čtvrtek také přináší své ovoce. A tak jsme se 2. března věnovali hudbě.
Tak jako každý Čech zjihne při tónech naší hymny Kde domov můj, tak jej dojímá i poslech jedné symfonické básně. Žbluňkající voda od pramenů, cesta řeky historickým krajem jižních a středních Čech a nezapomenutelné tóny končící řeky. Ano to je slavná symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast od nejznámějšího představitele českého hudebního romantismu Bedřicha Smetany. Částí tohoto cyklu jsou: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník.
A právě jednou z částí cyklu Má vlast, symfonickou básní Šárka, nás provedla paní Balušíková.
Má vlast je inspirovaná českou historií, legendami, českou krajinou. Jedná se o Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 1879. V tomto období Smetana postupně ztrácel sluch. O to více je celé dílo obdivuhodné a neztrací na velikosti. První provedení celého cyklu se konalo v Praze roku 1882. Byla to také první nahrávka zaznamenaná Českou filharmonii na gramofonovou desku, Každý rok se hraje jako zahajovací dílo na festivalu Pražské jaro.
Šárka byla dokončena v roku 1875. Je pojmenovaná po bojovnici Šárce z české pověsti Dívčí válka. Připomenuli jsme si tuto pověst v provedení od A. Jiráska. Ocitli jsme se na začátku minulého tisíciletí. Potom následovala hudební procházka. Při pozorném poslouchání jsme si uvědomovali, že ve zvucích jednotlivých nástrojů se ozývá válečná vřava, dupot kopyt, sniví chvíle vznikajícího vztahu mezi Šárkou a Ctiradem a jejich milostné poblouznění. Zaznívá veselí Ctiradovy družiny, podnícené opojnou medovinou, přichází spánek a nakonec i jasné zvuky chrápání v interpretaci fagotů. Lesní roh oznamuje konec veselí, následuje boj a Ctiradova družina je ubita.
Po dlouhých 70 letech jsem slyšela smysluplný a detailní rozbor hudebního díla i s ukázkami. Shodou okolností to byla také část Smetanova cyklu, asi nejznámější Vltava. Děkuji!

Miluše Babjáková
Foto: Eva Reitznerová

Když máte chvilku času, vyslechněte si Šárku v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře pod taktovkou Jiřího Bělohlávka

 

 

Klubové akceSymfonická báseň Šárka – hudební dílo s výkladem